До уваги студентів 1 курсу. Оновлені лінки для предмету “Історія української та зарубіжної культури” (доц. В. Стеценко)

24.09.2020 | 20:45

Лінк для лекцій по чисельнику  на 11:50 та 13:30 (до кінця семестру)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c4f813b48fa4c009b4791f5bbd1dc7d%40thread.tacv2/1600943936950?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e76693f6-fef4-4589-9cb8-1277e6f8b901%22%7d

 

Лінк для лекцій по знаменнику на 11:50 (до кінця семестру)