“Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations”

15.09.2023 | 23:24

Викладачі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету взяли участь в Міжнародній науковій конференції «Прикордонні території в часи полікриз 21 сторіччя: стійкість та перспективи транскордонних відносин» “Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations”.

Конференція відбувалася з 10 по 13 вересня у Вроцлавському та Опольському університетах. Програма конференції охоплювала широке коло питань функціонування, захисту, ролі та місця кордону у сучасних міжнародних реаліях. У конференції взяли участь представники низки університетів з усього світу, експерти та дослідники з різних академічних та дослідницьких інституцій.

Від Львівського університету з доповідями на конференції виступили завідувач кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій доцент Олександр Кучик, доценти кафедри європейських та регіональних студій Оксана Краєвська, Наталія Папіш, Олександра Федунь, Ольга Шаран, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Галина Кучик.

Під час конференції учасники мали можливість обговорити широке коло актуальних питань теоретичного та прикладного характеру. Конференція стала гарною нагодою для налагодження нових контактів, створення підґрунтя для подальшого розвитку і розширення взаємовигідної співпраці та започаткування і реалізації нових проектів.

Організація та фінансування візиту відбулися завдяки реалізації у Львівському університеті проєкту Національного агентства академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) «Підтримка співпраці Опольського університету з українськими університетами в рамках Альянсу FORTHEM».