06.05.2021 р. об 11.50 відбудеться відкрита лекція доцента Малиги Вікторії Анатоліївни

30.04.2021 | 20:08

06.05.2021 р. об 11.50 відбудеться відкрита лекція доцента Малиги Вікторії Анатоліївни з теорії держави і права на тему «Правомірна і неправомірна поведінка» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» на платформі TEAMS у дистанційному форматі за лінком  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8589c8f577634690ae0030ea1f713a44%40thread.tacv2/1610387839275?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22329d4571-66d9-4aea-aabc-5bc646c6cb96%22%7d.