Теорія прийняття зовнішньополітичних рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Романюк Р. Й.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВР-51доцент Романюк Р. Й.

Опис курсу

Курс ”Теорія прийняття зовнішньо-політичних рішень” розроблений та викладається передусім для студентів спеціальності “міжнародні відносини”, що готуються до роботи у сфері зовнішньо-політичної діяльності. Знання особливостей та закономірностей процесу прийняття рішень для таких фахівців є необхідним та надзвичайно важливим.

В результаті засвоєння передбачених даною програмою знань студенти повинні знати:
-зміст найважливіших понять та категорій пов’язаних з процесом прийняття рішень у сфері зовнішньої політики;
-основні теоретичні підходи щодо дослідженняння та оптимізаціїї політичних рішень;
-особливості та специфіку механізмів прийняття зовнішньо-політичних рішень.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму