Теорія міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Мацях М. М.МВР-21
432доцент Мацях М. М.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВР-21Кузик П. С.
Кузик П. С.
Кузик П. С.
Кузик П. С.
416МВР-21

Опис курсу

Нормативний курс „Теорія міжнародних відносин” викладається на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка для усіх спеціальностей. Актуальна програма курсу розрахована для підготовки студентів спеціальності „міжнародні відносини”. Для спеціальностей „міжнародне право”, „міжнародні економічні відносини”, „країнознавство” та „міжнародна інформація”, теми лекцій та семінарів модифікуються викладачами додатково.
Теми наведені у послідовності, пов’язаній із логікою викладання дисципліни. Вони також можуть бути використані, як опорний матеріал для самостійного опрацювання. Теми і питання семінарських занять служать закріпленню лекційного матеріалу. Теми рефератів наведені у тексті призначені для самостійної роботи студентів, що виконується ними добровільно з метою поглиблення знань про наукові концепції теорії міжнародних відносин.
Список рекомендованої літератури є переліком обов’язкових для опрацювання наукових праць. Ознайомлення із додатковою літературою може істотно розширити знання доробку провідних вчених, що займалися чи займаються науковими дослідженнями проблематики теорії міжнародних відносин.
Мета курсу: сформувати у студентів знання про особливості наукового дослідження та трактування найважливіших явищ і процесів у міжнародних відносинах.

У результаті вивчення академічного курсу студенти повинні

знати:
– зміст найважливіших категорій і понять теорії міжнародних відносин;
– найважливіші принципи наукових шкіл теорії міжнародних відносин та розуміти зміст їх основних концепцій;
– характер найважливіших особливостей, механізмів та рушійних сил міжнародних відносин;
– особливості сучасних теоретико-методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин;
– сутність та специфіку застосування окремих методів та технічних прийомів наукового дослідження явищ і процесів, що властиві сфері міжнародних відносин.

уміти:
– науково коректно застосовувати основні поняття і категорії теорії міжнародних відносин;
– самостійно інтерпретувати інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин.

Рекомендована література

  1. Мальський М.З. Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин
  2. Цыганков П.А. Международные отношения,- Москва: Новая школа, 1996.-291с.
  3. J.Dougerty, R.Pfaltsgraff. Contenting Theories of International Relations: third edition. – New York: 1990. -607p.
  4. Z.J.Pietraњ. Zasady teorii stosunkow miкdzynarodowych. – Lublin: 1982
  5. D. Russet, H.Starr. World Politiks. – New York: W.H.Freeman and company, 1992.- 565р.
  6. J.L.Ray. Global Politics. – Boston: Houghton Mifflin company, 1987.- 525р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму