Сучасні теорії міжнародної макроекономіки

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Біленко Ю. І.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51доцент Біленко Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є як класичні, так і сучасні моделі міжнародної макроекономіки. Більш глибоко аналізується традиційна модель Манделла-Флемінга стосовно регулювання макроекономічної рівноваги, розглядаються сучасні моделі багатоперіодної економіки на основі рахунку поточних операцій платіжного балан є формування системи базових знань з теорії банківської справи, засвоєння закономірностей функціонування банківської системи, основних інструментів впливу держави на діяльність банків.

Завдання:
а) ознайомлення студентів з теоретичними концепціями міжнародної макроекономіки;
б) вивчення функціонування сучасних світових фінансових ринків;
в) оволодіння інструментами аналізу ефективності макроекономічної політики держави.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
класичні теорії, сучасні моделі міжнародної макроекономіки;
знати сучасні тенденції світових фінансових ринків;

вміти:
застосовувати згадані моделі до реальних ситуацій у міжнародних економічних відносинах;

володіти:
інструментарієм макроекономічного аналізу функціонування економіки держави.

Рекомендована література

Базова: 

 1. Джеффри Сакс, Фелипе Ларрен Макроекономика. Глобальний подход М.,Дело, 1996.
 2. Maurice Obstfeld, Kenneth Rogoff Foundations of International Macroeconomics, the MIT Press, 1997.
 3. Шевчук Віктор, Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України.-Львів: Каменяр, 2001.

 Допоміжна: 

 1. Handbook of International Economics. Vol II., North-Holland, 1985
 2. Paul Krugman, Maurice Obstfeld International Economics. Theory and Policy. Third Edition. Haper Collins College Publishers, 1994
 3. Robert Mundell. Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates. // The Canadian journal of Economics and Political Science, Volume Volume XXIX, #4 (November, 1963), pp. 475-485.
 4. Maxwell J. Fry. Unstable Current Account Behavior and Capital Flows in Developing Countries – International Finance. Contemporary issues, pp. 54-71.
 5. European Economic Integration. Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden, Longman, 1994, Chapter 3,4,5, pp. 42-75
 6. Біленко Ю. Міжнародна торгівля і структурна перебудова економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. ЛДУ Центр ринкознавства.- Львів, 1997, с.55-59
 7. Біленко Ю. Українська економіка в контексті світового досвіду посттоталітарного реформування // Економіка України : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів: НТШ, 1997, с.29-33.
 8. Біленко Ю. Економічне зростання та зовнішньоекономічна політика в країнах Центральної та Східної Європи // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України), Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка. Київ, 1999.- с. 28-31.

 Інформаційні ресурси: 

 1. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму