Слов’янська мова (чеська)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВП-51

Опис курсу

Дисципліна «Слов’янська мова (чеська)» є дисципліною на вибір і включає в себе відомості з фонетики, граматики, лексикології сучасної чеської мови, складається зі вступного фонетичного курсу, де студенти вивчають правила читання та правопису, тренують вимову, та основного лексико-граматичного, де студенти вивчають граматичні явища чеської мови, необхідні для побутового та професійного спілкування, вивчають лексику, яка охоплює як буденні теми («Сім’я», «Місто», «Покупки», «Транспорт» тощо), так і профільні, спрямовані на підвищення професійного рівня майбутніх спеціалістів з міжнародного права. Протягом курсу увага також приділяється перекладу – як у контексті розмовної мови, так і як окремому виду діяльності з метою ознайомлення студентів з чеською юридичною термінологією

Рекомендована література

Основна література:
1. Даниленко Л. Чеська мова. – К., 2006.
2. Обухова Е. Чешский язык. Справочник по глаголам. – М., 2010.
3. Чесько-український словник: у ІІ томах. – К., 1988, 1989.
4. Широкова А. Чешский язык. – М., 1988.
5. Havránek B. Jedlička A. Česká mluvnice. – Praha, 1991.
6. Hirschová M. Český jazyk. – Olomouc, 2000.
7. Koločavá J. Česká čitanka pro cizince. – Ostrava, 1996.
8. Melichar J. Styblík V. Český jazyk. – Praha, 1999.
9. Holá L. Čeština express. – Praha, 2011.
10. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. Частина І. – Львів, 2011.
11. Моторний О. Чеська мова – доступно та цікаво (методичні рекомендації з сучасної чеської мови). – Паїс: Львів, 2015.

Допоміжна:
12. Parolková O. Čeština pro pokročilé. – Praha, 2000.
13. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. – Praha, 1998.
14. Šimková M. Čeština pro cizince. – Praha, 1993.
15. Ukrajinsko-český slovník: I a II díly – Praha, 1994, 1996.

Інформаційні ресурси

www.seznam.cz
https://prirucka.ujc.cas.cz/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус