Сепаратизм у Європі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Теленко О. М.МВР-31
632Теленко О. М.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВР-31Теленко О. М.
632МВР-31Теленко О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Сепаратизм у Європі» присвячена вивченню сепаратистських тенденцій у низці регіонів європейських держав. В рамках курсу розглядаються теоретичні аспекти сепаратизму, а також його прояви на території Бельгії, Італії, Іспанії, Франції, Великої Британії, України, Молдови, Фінляндії, Данії тощо. Курс присвячений вивченню розвитку сепаратистських рухів в історичній ретроспективі, а також сучасному стану проблем. Розглядаються особливості зародження сепаратизму у низці регіонів Європи, політичні сили, які виступають за незалежність певних територій, іредентизм або деволюцію. Вивчається діяльність радикальних сил та організацій, які діють в європейських країнах. Досліджуються дії урядів щодо подолання сепаратистських настроїв певних груп населення, а також сценарії розвитку ситуації в країнах Європи.

У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні: засвоїти теоретичні основи навчального курсу; вміти аналізувати історичні особливості виникнення сепаратистських рухів у державах Європи; знати причини сепаратистських настроїв у різних регіонах та основні політичні сили, що виступають за сецесію чи деволюцію; вміти моделювати різні сценарії розвитку європейських держав в контексті сепаратистських устремлінь певних груп населення

Рекомендована література

 • 1. Задорожній О.В. Анексія Криму – міжнародний злочин: монографія / Київ: К.І.С., 2015. – 576 с.
 • 2. Мацієвський Ю., Бородавко Т. Причини сепаратизму на Донбасі: зовнішні та внутрішні чинники. – Острог, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://cpr.oa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/On-Seapratism_Matsiyevsky_Borodavko.pdf
 • 3. Литвиненко К.О. Сепаратизм як предмет соціальної і політичної філософії // International Scientific Journal. – 2015. – № 6 (12). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2015/6(11)/237.pdf
 • 4. Луцишин Г.І. Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність / Г.І. Луцишин, І.М. Червінка // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 105. – С. 390–395.
 • 5. Манойло А.В. Сепаратизм как вызов и угроза международной безопасности / А.В. Манойло // Геополитический журнал. – 2014. – № 7. – С.11–23.
 • 6. Міжнародний досвід боротьби із сепаратизмом: висновки для України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, А. О. Місюра, С. В. Дрьомов, К. Є. Войтовський. – К. : НІСД, 2016. – 52 с. – (Сер. «Національна безпека», вип. 12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Separatism_druk-8a53a.pdf
 • 7. Наконечний В.С. Сепаратизм: поняття та підходи до тлумачення / В.С. Наконечний // Политические процессы и институты. – 2007. – C. 127–132. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fsn.fhum.info/pdf/84/84_127-132.pdf
 • 8. Олішевська В.В. Сепаратизм: сутність, зміст, основні підходи // Державне управління. – 2013. – № 5 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2013/36.pdf
 • 9. Пузырев К. Корсиканский сепаратизм. Национал-регионализм против «государственной унификации» / К. Пузырев // Свободная мысль. – 2012. – № 1–2 (1631). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/1-2-2012/09.pdf
 • 10. Рябінін Є. Екзогенні чинники посилення процесів сепаратизму // Зовнішні справи. – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ekzogenni-chinniki-posilennja-procesiv-separatizmu/
 • 11. Рябінін Є. Типи та причини прояву сепаратизму: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Т.2. – №6. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/217
 • 12. Сепаратизм в политической жизни современной Европы / под ред. П.Е. Канделя. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 88 с.
 • 13. Склярська О. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський на- ціональний університет імені Івана Франка, 2011. – 228 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Polit_geogr_procesy.pdf
 • 14. Федеративний устрій та сепаратизм у Європі: чи існує зв’язок? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polis.oa.edu.ua/assets/files/kardash/——_——-.pdf
 • 15. Avery G. Independentism and the European Union / G. Avery // Policy Brief. – 7 May 2014. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4393_independentism_and_the_eu.pdf
 • 16. Bieri M. Separatism in the EU / M. Bieri // CSS Analyses in Security Policy. – September 2014. – № 160. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse160-EN.pdf
 • 17. Daiton R. Separatism, globalization and the European Union / R. Daiton. – Maiami-Florida Europian Union Center of Exellence. – February 2015. – Vol. 15. – № 1. – 10 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://aei.pitt.edu/74525/1/Dayton_SeparatismGlobalizationEU.pdf
 • 18. Horowitz D.L. Patterns of Ethnic Sepatarism // Comparative Studies in Society and History. – Vol. 23. – № 2. – 1981. – p. 165-195. [Electronic resource]. – Access mode: http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Horowitz_patterns_of_ethnic_separatism.pdf
 • 19. Suesse M. Causes and Consequenses of Secessionist Movements Lessons from the Soviet Breakup // Vives briefing. – 2016 / 07. – [Electronic resource]. – Access mode: https://feb.kuleuven.be/VIVES/publicaties/briefings/briefings-2016/VIVES%20Briefing%202016.07%20-%20Suesse%20-%20%20Secessionist%20Movements.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму