Правові засади співробітництва між Україною та ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Іваночко І. Б.МВП-21

Опис курсу

Основною метою вибіркового курсу «Актуальні проблеми співробітництва  між Україною та ЄС» є вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації співпраці між Україною та Європейського Союзу, актуальних проблем та основних тенденцій розвитку сучасної співпраці України з Європейським Союзом.

Основними завданнями навчального вибіркового курсу є вивчення правових основ співпраці між Україною та ЄС, визначення основних переваг і недоліків співпраці України з ЄС, дослідження проблем і перспектив вступу України до ЄС,виокремлення та вирішення актуальних проблем співробітництва України та ЄС. У рамках курсурозглядаються основні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, досліджуються правові основи економічного та секторального співробітництва України та ЄС, правові основи створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, правові основи співпраці України та ЄС у сферіу сфері охорони здоров’я, освіти,туризму, юстиції, свободи та безпеки, інтелектуальної власності та ін. Також здійснюється вивчення інституційного механізму забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та моделювання шляхів вдосконалення гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у ключових сферах співробітництва.

Вибірковий курс  «Актуальні проблеми співробітництва  між Україною та ЄС» спрямований сформувати правовий світогляд майбутніх фахівців щодо актуальних проблем співробітництва між Україною та Європейським Союзом.Дослідження вказаних завдань у рамках вибіркового курсу набуває особливої актуальності в контексті вдосконалення та приведення у відповідність українського законодавства доправа Європейського Союзу у ключових сферах співробітництва.