Право Світової організації торгівлі (Магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Головко-Гавришева О. І.МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВП-51

Опис курсу

Із набуттям Україною повноправного членства України у СОТ у 2008 році правова система, сформована у рамках цієї організації, стала визначальною для формування торгівельних відносин України у міжнародному вимірі. Правове регулювання торгівлі товарами, послугами та торгівельними аспектами інтелектуальної власності у міжнародній площині вимагає узгодження із відповідними стандартами СОТ. Окрім цього, для вирішення торгівельних спорів у  сучасному світі важливе місце має практика СОТ, де Україна була і відповідачем, і позивачем, і в якості залученої сторони. Україна також формує свою практику використання торгівельних інструментів СО

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус