Перекладацька практика

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Опис курсу

Мовна практика є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації, країнознавства та міжнародного бізнесу.

Мовну практику студенти проходять в державних та приватних структурах, а також при кабінеті країнознавства факультету міжнародних відносин.

Основним завданням практики є закріплення знань, отриманих на заняттях з іноземної мови та теорії і практики перекладу. Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин. Керівники практики перевіряють якість роботи студентів, контролюють хід практики.

У випадку проходження практики за межами університету зарахування студентів на практику та призначення керівників практики від відповідних організацій здійснюється наказом керівника цієї організації.

Практика відбувається без відриву від навчального процесу. Студент-практикант працює за індивідуальним графіком та робочим планом, які складаються керівником практики від кафедри або організації. Кожен практикант повинен вести щоденник мовної
практики.

Тривалість практики – три тижні.

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму