Перекладацька практика

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Диференційований залік

Опис курсу

Перекладацька практика є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів міжнародних відносин,  міжнародної інформації, країнознавства, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та міжнародного права.

Перекладацьку практику студенти проходять в державних та приватних структурах.

Основним завданням практики є закріплення знань, отриманих на заняттях з іноземної мови та теорії і практики перекладу. Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин. Керівники практики контролюють хід практики та перевіряють якість роботи студентів.

У випадку проходження практики за межами університету зарахування студентів на практику та призначення керівників практики від відповідних організацій здійснюється наказом керівника цієї організації.

Практика відбувається з відривом від навчального процесу. Студент-практикант працює за індивідуальним графіком та робочим планом, які складаються керівником практики від кафедри або організації. Кожен практикант повинен вести щоденник перекладацької практики.

Тривалість практики – три тижні.

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму