Національні меншини в країнах ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Зінько І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820

Опис курсу

Мета дисципліни: Предмет „Національні меншини в країнах ЄС” є нормативною дисципліною у структурі підготовки студентів зі спеціальності «Країнознавство». Проблема захисту політичних, культурних, освітніх та інших інтересів національних меншин стало за останні роки важливим напрямом міжнародної політики та двосторонніх міждержавних відносин. Цій проблемі віддавна постійну увагу приділяють на рівні різних інституційних структур Європейського Союзу. Зовнішня політика держави значною мірою формується через вплив власної етнонаціональної політики та підтримку національної діаспори.

Ця дисципліна дозволяє ознайомитися зі значенням та практичним використанням проблематики національних меншин у зовнішньополітичній стратегії та міжнародній діяльності як самого ЄС, так і держав – членів. Він передбачає ознайомлення з політико-правовими основами захисту національних меншин на рівні ЄС та у порівнянні з Радою Європи та ОБСЄ. Також студенти зможуть порівняти політико-правові, історико-культурні, суспільні особливості організації та діяльності національних меншин у різних країнах ЄС.

Курс є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію, політику та економіку ЄС, окремих його країн та субрегіонів.

Рекомендована література

  1. Григорьян Э.З. Контуры новой диаспоральной философиию [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// www.perspectivi/ru/print
  2. Лебедева Э. Национальный вопрос и федерализм// Мировая экономика и международные отношения, №№7-9, 1998.
  3. Маллой Т. Роль національних меншин у процесі розширення та консолідації Євросоюзу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: : http:// www. dialogs. org.ua/ru/cross? Pagehtml
  4. Національні меншини в Україні: інформ. довідник./ Упоряд. Т.І. Пилипенко, А.І. Осауленко. К., 1995.
  5. Тиводар М. Етнологія. – Львів: Світ. – 2004. -624 с.
  6. Janusz G. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie/ – Lublin: Wyd. UMCS. – 2011. – 764 s.

Журнал періодики «Диаспоры» – Доступно з : http:// www. diaspory.ru