Міжнародне торгове право (Магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Головко-Гавришева О. І.МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВП-51

Опис курсу

Підприємницька діяльність у контексті світової економіки є одним із
важливих рушіїв соціально-економічного прогресу.
Транснаціональний характер підприємництва зумовлює і швидкі
темпи інтернаціоналізації правового регулювання і загострює потребу
міждержавного співробітництва у сфері торгівлі та економіки. Lex
mercatoria як основна концепція для регулювання співробітництва з
торгівельних питань та посилення міждержавного співробітництва з
метою формулювання спільних міжнародних правил торгівельної
діяльності мають результатом укладення низки міжнародних
конвенцій у ХХ столітті, що стосуються цієї сфери і складають основу
сучасних підходів до регулювання торгівельних відносин.

Навчальна дисципліна «Міжнародне торгівельне право» має за
мету ознайомити студентів V курсу з основними поняттями,
принципами права СОТ та міжнародно-правовими інструментами,
практиками держав щодо регулювання співробітництва з питань
торгівлі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус