Інвестиційне середовище

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Лапчук Б. Ю.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МВЕ-51доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з основними принципами формування сприятливого інвестиційного середовища країни. Після закінчення курсу студенти зможуть провести оцінку інвестиційного середовища країни, визначити основні фактори його формування та шляхи вдосконалення.

Рекомендована література

  1. Корнєєва Ю.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / Держ. навч.-наук. установа “Акад. фінанс. упр.”, Н.-д. фінанс. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 619 с.
  2. Денисюк О. М. Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 7-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_21_3
  3. Панкова М. А. Інвестиційне середовище як фактор економічного розвитку // Вісник Запорізького національного університету, 2011, С. 225-230.
  4. Денисенко М.П., Гречан А.П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращення // Проблеми науки. 2005. №12. С. 32-39.
  5. Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua
  6. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус