Фінанси та економічне зростання держав

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Біленко Ю. І.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВЕ-51доцент Біленко Ю. І., Біда М. Б.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є вивчення сучасних моделей екзогенного та ендогенного економічного зростання, особливу увагу приділяється в курсі технологічним моделям економічного зростання Поля Ромера, теорії людського капіталу в інтерпретації Роберта Лукаса, а також їх емпіричному тестуванню, ряд тем курсу присвячено політичним аспектам економічного розвитку на зростаючих ринках Латинської Америки, Східної Азії, Центральної Європи.

Завдання:
а) ознайомлення студентів з теоретичними концепціями економічного зростання;
б) оволодіння інструментами аналізу ефективності економічного розвитку держави;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
класичні теорії, сучасні моделі економічного зростання;
сучасні тенденції світової економіки;

вміти:
застосовувати згадані моделі до реальних ситуацій у міжнародних економічних відносинах

володіти:
інструментарієм аналізу механізмів економічного зростання держав.

Рекомендована література

  1. Robert Barro, Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth, McGraw-Hill, Inc, 1995.
  2. Charles Jones. Introduction to economic growth, W.W. Norton, 1998
  3. Mankew Gregory, David Romer and David N. Well (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth Quarterly Journal of economics, 107, 2 (May), pp. 407-438
  4. Paul Romer (1992). Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas, Washington D.C.: World Bank Annual Conference on Development Economics, pp. 63-91.
  5. Robert Lucas (1998). On the Mechanics of Economic Development //Journal of Monetary Economics , 22, (July), pp. 3-42
  6. Біленко Юрій Ринок праці в Україні: економічні закони та реальність // Формування ринкової економіки в Україні, ЛДУ,1997,-с.34-З6.
  7. Біленко Юрій Теорії економічного зростання ендогенного типу:нова парадигма чи доповнення неокласичної моделі.//Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Науковий Збірник, с.171-176

Інформаційні ресурси:

  1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
  2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
  3. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org (World Development Indicators)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму