Державні фінанси зарубіжних країн

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Туниця Т. Ю.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51професор Туниця Т. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основами формування бюджетно-фінансових систем, визначення впливу на них економічних та політичних чинників, володіння інструментами аналізу державних фінансів країн.

Завдання:
а) ознайомлення із теоретичні засади побудови і функціонування бюджетних систем у демократичних країнах;
б) ознайомлення із тенденціями розвитку світових фінансових ринків;
в) визначення особливостей державних фінансів країн світу з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
теоретичні основи державних фінансів;
вміти:
вміти вирішувати практичні завдання щодо регулювання фінансовими процесами;
володіти:
інструментами аналізу шляхів забезпечення стабільного економічного розвитку країн з різним рівнем розвитку з метою використання його в економіці нашої країни.

Рекомендована література

Базова:

 1. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник: 2 вид., доповн. / Карлін М.І. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 364 с.
 2. Савастєєва О.М. Фінансові системи зарубіжних країн : навчальний посібник. / Савастєєва О.М. К.: ФОП Гуляєва В. М., 2019. – 177 с.
 3. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси : монографія / Г.В. Кучер. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 608 с.
 4. Євдокімова М.О. Місцеві фінанси: навч. посібник / М.О.Євдокімова; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 343 с.
 5. Аджемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності; пер. з англ. О.Дем’янчука. Київ: Кондор, 2012. 222 с.
 6. Наїр Ч. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства / Чандран Наїр ; переклала з англійської Ірина Гнатковська. – Київ : Наш формат, 2020. – 287 с.
 7. Джонсон Ч. Японське економічне диво: як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу. Київ : Наш формат, – 456 с.
 8. Ліст Ф. Національна система політичної економії Київ : Наш формат, 2021. – 368 с.
 9. Стадвелл Д. Чому Азії вдалося. Київ : Наш формат, – 448 с.
 10. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [підручник] / за ред. В.О. Онищенка. К : Центр учбової літератури, 2016. – 600 с.
 11. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар. Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. – 298с.

Допоміжна:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – imf.org
 4. Офіційний сайт Світового банку – worldbank.org/
 5. Офіційний сайт зведеної статистики Європейського союзу: www. eurostat.eu
 6. Офіційний сайт Світової організації торгівлі:www. wto.org
 7. Банк Англії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx.
 8. Європейський центральний банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.ecb.int/home/html/index.en.html.
 9. Казначейство Великобританії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hm-treasury.gov.uk/
 10. Міністерство фінансів США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx.
 11. Міністерство фінансів Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mof.go.jp/english/index.htm.
 12. Федеральна резервна система США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/. ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 48
 13. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. Львів: ТНЕУ, 2019. 328 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус