Аналіз сучасних міжнародних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Поліщук К. В.МВІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ґрунтовне вивчення міжнародних відносин шляхом виокремлення загальних тенденцій їх розвитку, осмислення та теоретичне відтворення явищ і тенденцій у системі міжнародних відносин, пошук витоків і причин цих явищ і тенденцій, які зазвичай носять закономірний характер.
Завдання курсу спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями сучасних міжнародних відносин і тенденціями їх розвитку та покликані сприяти розвитку аналітичного та синтетичного мислення завдяки порівняльному аналізу різних підходів до аналізу актуальної світової політики та застосуванні теоретичних знань при розгляді закономірностей еволюції сучасних міжнародних відносин. В рамках курсу розглядають найважливіші аспекти актуальних світових процесів, структури інтернаціональних відносин в основних сферах міжнародного життя. Особлива увага приділяється виявленню загальних та спеціальних тенденцій міжнародних відносин, інтеграційним та відцентровим процесам на міжнародній арені, аналізу закономірностей подій та явищ, які відбуваються у сучасному світі.
Засвоєння змісту курсу передбачає знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних та практичних проблем сучасного міжнародно-політичного життя, особливостей та закономірностей актуальних міжнародних процесів; уміння аналізувати зміст сучасних наукових поглядів на характер світової політики, сучасне міжнародне становище та процеси, що відбуваються в різних країнах та регіонах, закономірності та головні тенденції світового розвитку, глобальні проблеми сучасності; уміння прогнозувати наслідки зіткнення національних інтересів різних держав, розуміти взаємозв’язки між подіями і явищами, що відбуваються на міжнародній арені, здійснювати порівняльний аналіз міжнародно-політичної інформації та використовувати її у практичній діяльності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму