Лосєва Ірина Вікторівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Дискурсознавство

Політичний дискурс

Лінгвопрагматика

Методика викладання іноземних мов

Публікації

 1. Лосєва І.В Методичні рекомендації з домашнього читання / І. Лосєва // Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 122 С.

 

 1. Losyeva I. Language – Tool or Weapon / Iryna Losyeva // Scientific Journal “Glokal” Middle East Technical University. – Ankara, 2011. – P.30-35.

 

 1. Лосєва І.В. Мовностилістичні ознаки політичних промов. / І. Лосєва // Нова Філолгія : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – Вип.50. – С.64-66.

 

 1. Лосєва І.В. Полеміка як жанр, наратив, дискурс. / І. Лосєва // Лінгвістика: [зб. наук. праць]. – Луганськ : Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. – С. 144-151.

 

 1. Лосєва І.В. Мовні ігри в політичній полеміці. / І. Лосєва // Американістика та англістика : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара, 2012. – С.71-76.

 

 1. Лосєва І.В. Політичні промови як предмет лінгвістичного дослідження. / І. Лосєва // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи  до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів : Львівський   державний університет безпеки життєдіяльності – 2012. – C.123.

 

 1. Лосєва І.В. Мовностилістичні особливості політичних промов в інтернет дискурсі. / І. Лосєва // Матеріали І докторантського колоквіуму “Концептуальний простір художнього дискурсу”. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2013. – C. 21.

 

 1. Лосєва І.В. Способи акцентування значимої інформації в політичній полеміці. / І. Лосєва // Матеріали ІІ докторантського колоквіуму “Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія”. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2014. – C. 41-42.

 

 1. Лосєва І.В. Основні аргументативні прийоми політичної полеміки. / І. Лосєва // Наукові записки національного університету «Острозька академія» : [зб. наук. праць]. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. – Вип.51. – С. 257-259.

 

 1. Лосєва І.В. Синтаксичні особливості дискурсного простору політичної полеміки. / І. Лосєва // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. 2015. № 3. Режим доступа: http://apriori-journal.ru/seria1/3-2015/losyeva.pdf

страница журнала в системе РИНЦ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=41248

 1. 11. Losyeva I.V. Tactics in political discourse argumentation. / Iryna Losyeva // Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume IV. “Oxford University Press”, 2015. – P. 288-293.

 

 1. Лосєва І.В. Типові використання ідіом в політичній полеміці. / І. Лосєва // Наукові записки національного університету “Острозька академія”: [зб. наук. праць]. – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2015. –Вип.56- С.170-172.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету  імені І.Франка. З 2001 р. до 2004 р. працювала вчителем англійської мови у Львівській українській приватній гімназії. З 2004 року працює асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин. Впродовж 2010-2011 років проходила закордонне стажування у Близькосхідному технічному університеті, м. Анкара, Туреччина. З березня 2012 року – пошукувач кафедри англійської філології. Тема дисертації “Мовностилістичні особливості політичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-дискурсу)”, науковий керівник: професор І.А. Бехта.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!