Лосєва Ірина Вікторівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Дискурсознавство, політичний дискурс, лінгвопрагматика, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Лосєва І.В Методичні рекомендації з домашнього читання / І. Лосєва // Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 122 С.

Losyeva I. Language – Tool or Weapon / Iryna Losyeva // Scientific Journal “Glokal” Middle East Technical University. – Ankara, 2011. – P.30-35.

Лосєва І. В. Мовностилістичні ознаки політичних промов / І. В. Лосєва // Нова філологія. – 2012. – № 50. – С. 64-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_50_19.

Лосєва І.В. Полеміка як жанр, наратив, дискурс. / І. Лосєва // Лінгвістика: [зб. наук. праць]. – Луганськ : Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. – С. 144-151.

Лосєва І. В. Мовні ігри в політичній полеміці / І. В. Лосєва // Англістика та американістика. – 2013. – Вип. 10. – С. 31-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2013_10_11.

Лосєва І.В. Політичні промови як предмет лінгвістичного дослідження. / І. Лосєва // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи  до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів : Львівський   державний університет безпеки життєдіяльності – 2012. – C.123.

Лосєва І.В. Мовностилістичні особливості політичних промов в інтернет дискурсі. / І. Лосєва // Матеріали І докторантського колоквіуму “Концептуальний простір художнього дискурсу”. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2013. – C. 21.

Лосєва І.В. Способи акцентування значимої інформації в політичній полеміці. / І. Лосєва // Матеріали ІІ докторантського колоквіуму “Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія”. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2014. – C. 41-42.

Лосєва І. В. Основні аргументативні прийоми політичної полеміки / І. В. Лосєва // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 51. – С. 257-259. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_98.

Лосєва І.В. Синтаксичні особливості дискурсного простору політичної полеміки. / І. Лосєва // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. 2015. № 3. Режим доступа: http://apriori-journal.ru/seria1/3-2015/losyeva.pdf. Страница журнала в системе РИНЦ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=41248.

Losyeva I.V. Tactics in political discourse argumentation. / Iryna Losyeva // Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume IV. “Oxford University Press”, 2015. – P. 288-293.

Лосєва І. В. Типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці / І. В. Лосєва // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 56. – С. 170-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_56_63.

Лосєва І. В. Політична метафорика як чинник політичної культури / І. В. Лосєва // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 62. – С. 201-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_74.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету  імені І.Франка. З 2001 р. до 2004 р. працювала вчителем англійської мови у Львівській українській приватній гімназії. З 2004 року працює асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин. Впродовж 2010-2011 років проходила закордонне стажування у Близькосхідному технічному університеті, м. Анкара, Туреччина. З березня 2012 року – пошукувач кафедри англійської філології. Тема дисертації “Мовностилістичні особливості політичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-дискурсу)”, науковий керівник: професор І.А. Бехта.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!