Лапчук Богдан Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: bohdan.lapchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Доларизація, валютні режими, валютна і монетарна політики, центральні банки.

Курси

Вибрані публікації

Валютна політика: Навч. посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1.4/18-Г-441 від 18.02.2008 р.). – К.: Знання, 2008. – 212 с.

Problem of unofficial dollarization in Ukraine // Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts. Volume 4 / Edited by Mina Baliamoune-Lutz, Alojzy Z. Nowak, Jeff Steagal. – Warsaw-Jacksonville, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Poland and Coggin College of Business, University of North Florida, Jacksonville, USA, 2008. – Pp. 144-151.

Неофіційна доларизація в Україні у посткризовий період / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 180-185.

Сезонність змін попиту на іноземну валюту та неофіційна доларизація в Україні / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 118-125.

Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю.М. Мороза. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с. (у співавторстві).

Біографія

Народився 1977 року у Львові. Закінчив факультет міжнародних відносин (1999), маґістратуру (2000) та аспірантуру (2003) Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2002 р. проходив наукове стажування у Комерційному університеті бізнесу і адміністрації у Варшаві, закінчив навчальні курси з комерційної дипломатії та торгової політики Карлтонського університету (Оттава, Канада). У 2004 р. захистив у Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка дисертацію на тему “Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи”. У 2008 р. проходив наукове стажування у Варшавському університеті.

У 2001-2003 рр. – асистент і молодший науковий співробітник кафедри міжнародних економічних відносин, у 2003-2004 рр. – асистент, з 2004 р. – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, у 2010-2012 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!