Лапчук Богдан Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: bohdan.lapchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Доларизація, валютні режими, валютна і монетарна політики, центральні банки.

Курси

Вибрані публікації

Основні відмінності криптовалют від традиційних грошей / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2018. – Вип. 44. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 278-288.

Аналіз тенденцій неофіційної доларизації в Україні / Б. Ю. Лапчук // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, Вип. 4. – С. 11-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_4_4.

Міжнародні резерви і неофіційна доларизація в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Б. Ю. Лапчук, А. Т. Грицишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 21(1). – С. 132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21(1)__30.

Аналіз емпіричних досліджень детермінантів міжнародних резервів / Б. Лапчук, А. Грицишин // Економічний форум. – 2018. – № 4. – С. 41-47.

Проблеми і перспективи криптовалют у сучасній економіці / Б. Лапчук // International Relations Review: Thematic Issue “Challenges for international relations in the XXI century”. – 2018 (Volume 1, issue 2). – Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv – Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. – P. 296-298.

Криптовалюти у сучасній фінансовій системі: нова форма грошей? / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2017. – Вип. 54. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 261-265.

Вплив політичних факторів на стан валютного ринку і доларизацію в Україні у 2012–2017 роках / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2017. – Вип. 42. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 294-300.

Неофіційна доларизація у країнах пострадянського простору /  Лапчук Б.Ю. // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Збірник наукових праць VII щорічної міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародна система на порозі глобальних трансформацій” (м. Львів, 7.03.2017). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 171-174.

Неофіційна доларизація у країнах пострадянського простору як особливість розвитку сучасного міжнародного середовища / Б. Лапчук // Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość: Międzynarodowa interdyscyplinarna monografia naukowa, Tom 3. – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn, 2017. – S. 210-219.

Політичні фактори впливу на рівень доларизації національної економіки / Лапчук Б.Ю. // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Збірник наукових праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції „Міграційні процеси в сучасному світі” (м. Львів, 22.04.2016). – Вип. 5 (17). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Ольштин: Вармінсько-Мазурський університет, 2016. – С. 176-178.

Оцінка рівня неофіційної доларизації в Україні та Росії / Лапчук Б.Ю. // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Збірник наукових праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми міжнародних відносин: політика, економіка, право, філософія” (м. Львів, 18.02.2016). – Вип. 4 (16). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Ольштин: Вармінсько-Мазурський університет, 2016. – С. 323-326.

Сезонність змін попиту на іноземну валюту та неофіційна доларизація в Україні / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 118-125.

Неофіційна доларизація в Україні у посткризовий період / Богдан Лапчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 180-185.

Problem of unofficial dollarization in Ukraine // Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts. Volume 4 / Edited by Mina Baliamoune-Lutz, Alojzy Z. Nowak, Jeff Steagal. – Warsaw-Jacksonville, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Poland and Coggin College of Business, University of North Florida, Jacksonville, USA, 2008. – Pp. 144-151.

Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю.М. Мороза. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с. (у співавторстві).

Валютна політика: Навч. посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1.4/18-Г-441 від 18.02.2008 р.). – К.: Знання, 2008. – 212 с.

Біографія

Народився 1977 року у Львові. Закінчив факультет міжнародних відносин (1999), маґістратуру (2000) та аспірантуру (2003) Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2002 р. проходив наукове стажування у Комерційному університеті бізнесу і адміністрації у Варшаві, закінчив навчальні курси з комерційної дипломатії та торгової політики Карлтонського університету (Оттава, Канада). У 2004 р. захистив у Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка дисертацію на тему “Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи”. У 2008 р. проходив наукове стажування у Варшавському університеті.

У 2001-2003 рр. – асистент і молодший науковий співробітник кафедри міжнародних економічних відносин, у 2003-2004 рр. – асистент, з 2004 р. – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, у 2010-2012 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!