Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Максимук А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814доцент Максимук А. О.

Опис курсу

Мета дисципліни – сформувати систему знань про основні теорії інноваційного розвитку, основні показники, які його характеризують; інноваційно-технологічний розвиток країн ЄС, розвинути навички порівняння інноваційно-технологічного розвитку різних країн.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні теорії інноваційного розвитку, основні концепції „економіки знань”, основні показники, за якими можна здійснювати порівняння інноваційно-технологічного розвитку країн; специфіку інноваційно-технологічного розвитку різних країн ЄС

вміти: здійснити самостійний аналіз та порівняти інноваційно-технологічний розвиток різних країн.

Рекомендована література

Завантажити

Матеріали

Завантажити питання до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму