Засідання Підсекції міжнародного економічного аналізу і фінансів Звітної наукової конференції університету за 2017 рік

06.02.2018 | 16:14

Аудиторія 304, вул. Січових Стрільців, 19

 

Керівник підсекції – доц. Біленко Ю.І.

Секретар підсекції доц. Лапчук Б.Ю.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

 

1. Циклічні та довгострокові фактори економічного зростання у постсоціалістичних країнах: 30 років реформ і трансформації.  Доц. Біленко Ю.І.

2. Порівняльний аналіз неофіційної доларизації у країнах пострадянського простору. Доц. Лапчук Б.Ю.

3. Економіка країни, що розвивається, як ірраціональна система. Доц. Гурняк І.Л.

4. Управління потоками ТНК в умовах кризи. Доц. Москалик Л.Р.

5. Економетричний аналіз політики імпортозаміщення постсоціалістичних країн. Доц. Максимук А.О.

6. Проблеми нерівності в економіках африканських держав. Доц. Кузенко Н.В.

7. Проблеми ціноутворення на фондовому ринку України. Доц. Ємельянова Л.О.

8. Макроекономічні наслідки жорсткої фіскальної політики в Німеччині за різних режимів валютних курсів. Доц. Копич Р.І.

9. Перспективи інклюзивного зростання та сталого розвитку в країнах ЦСЄ. Доц. Цапко-Піддубна О.І.

10. Особливості функціонування банківського сектора країн ЦСЄ в контексті притоку іноземного капіталу. Асп. Козак О.С.

11. Особливості валютної та інвестиційної структури міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи. Асп. Грицишин А.Т.

12. Механізм страхування експортних кредитів у системі підтримки експорту. Асп. Черепанич С.М.