Захист курсових робіт студентами 1 курсу ОКР “магістр” спеціальності «Міжнародне право»

18.05.2021 | 10:50

Захист курсових робіт відбудеться у двох комісіях за наступним графіком:

Комісія № 1

Проф. Репецький В.М.

Проф. Гутник В.В.

Доц. Лисик В.М.

Ця комісія буде працювати 19.05.2021 року о 10.00 на платформі Zoom

https://us02web.zoom.us/j/7771248861?pwd=WFlwbTBaY1JiVnZVenRiUHVJbGlzdz09

Meeting ID: 777 124 8861
Passcode: 169732

 

Комісія № 2

Проф. Репецький В.М.

Доц. Земан І.В.

Доц. Малига В.А.

Ця комісія буде працювати 20.05.2021 року о 15.10 на платформі TEAMS за лінком https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8589c8f577634690ae0030ea1f713a44%40thread.tacv2/1610387839275?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22329d4571-66d9-4aea-aabc-5bc646c6cb96%22%7d.

Захист відбувається в тій комісії, де представлені Ваші наукові керівники.