ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2018 РІК

22.01.2019 | 15:21

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Аудиторія 205, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник секції – проф. Мальський М.З.
Секретар секції – проф. Микієвич М.М.

П л е н а р н е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

1. Про результати наукової діяльності факультету міжнародних відносин
у 2018 р. і завдання на 2019 р. Проф. Мальський М.З.
2. Україна в Політиці Сусідства Європейського Союзу.
Проф. Мальський М.З.
3. Доктрина права ЄС: основні тенденції розвитку. Проф. Микієвич М.М.
4. Методологічні засади дослідження логосфери політики. Доц. Бик І.С.
5. Науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних відносин
у 2018 р. Проф. Грабинський І.М.
6. Стан і напрями досліджень регіоналізму та процесів регіоналізації.
Проф. Антонюк Н.В.
7. Юрисдикція держави на окупованій території. Проф. Репецький В.М.
8. Неокласична та кейнсіанська парадигми функціонування економіки
та перспективи для України. Доц. Біленко Ю.І.
9. Міжнародна безпека в умовах гібридної війни. Проф. Присяжнюк Ю.І.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
І ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Аудиторія 207, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Присяжнюк Ю.І.
Секретар підсекції – доц. Кучик О.С.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Інструменти екологічної дипломатії. Проф. Присяжнюк Ю.І.
2. Іракський Курдистан: проблема міжнародного статусу та політичні перспективи. Доц. Мороз Ю.М.

3. Трансформація форм участі міжнародних організацій в умовах гібридних викликів та загроз. Доц. Кучик О.С.
4. Парадигма протистояння наддержав у сучасній світовій політиці.
Доц. Мацях М.М.
5. Питання кримських татар у відносинах України, Туреччини та Росії.
Доц. Шалена Н.М.
6. Пропагандистська комунікація тоталітарних режимів: минуле і сьогодення. Доц. Іжнін І.І.
7. Роль ідентичності у формуванні зовнішньої політики держави.
Доц. Романюк Р.Й.
8. Фолклендська війна 1982р. (сучасний погляд). Доц. Пик С.М.
9. Складові глобального домінування у сучасному світі.
Асист. Харченко Н.М.
10. Безпекові стратегії малих держав у міжнародних відносинах.
Асп. Штурма М.І.

ПІДСЕКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Аудиторія 308, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Микієвич М.М.
Секретар підсекції – доц. Яворська І.М.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Конституційно-правові механізми дії норм права ЄС у національному
праві держав-членів. Доц. Брацук І.З.
2. Правові засади захисту персональних даних в ЄС. Доц. Яворська І.М.
3. Правове регулювання захисту споживачів у ЄС.
Доц. Головко-Гавришева О.І.
4. Правові засади співробітництва держав-членів ЄС у транспортній сфері.
Ст. викл. Олексів О.Б.
5. Міжнародно-правові домінанти наукової спадщини Василя Орелецького. Асист. Присяжний П.М.
6. Правові підстави набуття членства в Європейському космічному агентстві: досвід для України. Асист. Утко-Масляник Ю.М.
7. Інституційно-правовий механізм функціонування трубопровідного транспорту праві ЄС. Асп. Лаганяк О.С.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Аудиторія 309, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник секції – проф. Репецький В.М.
Секретар підсекції – доц. Лисик В.М.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Об’єкт міжнародного права з питань боротьби зі злочинністю.
Доц. Гринчак В.А.
2. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика. Доц. Гутник В.В.
3. Вплив Леопольда Ноймана на розвиток Віденської школи міжнародного права. Доц. Земан І.В.
4. Зародження права міжнародних договорів у період Античності.
Доц. Зубарєва А.Є.
5. Внутрішньоорганізаційний механізм міжнародних організацій : тенденції розвитку. Доц. Левицький Т.І.
6. Правове регулювання неміжнародних збройних конфліктів.
Доц. Лисик В.М.
7. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з ісламським тероризмом. Доц. Столярський О.В.
8. Правові засади гідної праці у сучасному міжнародному трудовому праві. Асист. Шевчук Т.П.
9. Політико-правові наслідки зміни характеру кредитування України Міжнародним Валютним Фондом після Революції Гідності.
Асист. Грабинський М.І.
10. Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічними злочинами у спорті. Асп. Романишин О.О.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНИ

Аудиторія 301, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Грабинський І.М.
Секретар підсекції – доц. Москалик Р.Я.

За с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Євроінтеграційна складова інноваційного розвитку національної економіки України. Проф. Писаренко С.М.
2. Особливості реалізації фіскальної політики України та
країн-членів ЄС. Доц. Москалик Р.Я.
3. Проблема бідності та нерівності у світі. Доц. Приходько І.В.
4. Формування моделі політики добробуту країн ЦСЄ.
Доц. Шамборовський Г.О.
5. Сучасні тенденції електронної торгівлі. Доц. Федунь Ю.Б.
6. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Доц. Єлейко І.В.
7. Еволюція поняття “економічна експансія” у міжнародних економічних відносинах. Доц. Українець Л.А.
8. Роль ТНК у забезпеченні сталого розвитку глобалізованої економіки.
Доц. Пехник А.В.
9. Секторальний аналіз впливу зони вільної торгівлі з ЄС на економіку України. Доц. Горін Н.В.
10. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Доц. Огінок С.В.
11. Методи оцінювання ефективності функціонування банківської системи. Доц. Михайляк І.В.
12. Розвиток аграрного сектору в умовах функціонування ПВЗВТ між Україною та ЄС. Асист. Пущак І.Л.
13. Фінансування транспортної інфраструктури країн-членів ЄС та економічний розвиток. Канд. екон. наук Шиба О.А.
14. Теоретико-методологічні основи диверсифікації міжнародних енергетичних поставок. Асп. Кричковський Т.О.

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ТА ФІНАНСІВ

Аудиторія 304, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – доц. Біленко Ю.І.
Секретар підсекції – доц. Лапчук Б.Ю.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Проблема застосування криптовалют у сучасній світовій економіці.
Доц. Лапчук Б.Ю.
2. Зомбі-компанії та зомбі-банкінг у національній економіці: механізм взаємовпливу. Доц. Гурняк І.Л.
3. Технологія блокчейну у світових фінансових розрахунках.
Доц. Москалик Л.Р.
4. Аналіз внутрішньогалузевої торгівлі у переробній промисловості України. Доц. Максимук А.О
5. Структурні реформи в країнах Латинської Америки: досвід для України. Доц. Кузенко Н.В.
6. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості “блакитних фішок” українського та польського фондового ринку. Доц. Ємельянова Л.О.
7. Фіскальна політика країн ЦСЄ як інструмент управління державним боргом. Доц. Копич Р.І.
8. Нерівність багатства та доходів в країнах ЦСЄ. Доц. Цапко-Піддубна О.І.
9. Іноземний капітал у банківському секторі Польщі. Асп. Козак О.С.
10. Діяльність центральних банків країн ЦСЄ – членів ЄС у сфері управління міжнародними резервами. Ст. лаб. Грицишин А.Т.

ПІДСЕКЦІЯ КРАЇНОЗНАВСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Аудиторія 203, вул. Січових Cтрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Антонюк Н.В.
Секретар підсекції – доц. Зінько І.З.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Діаспоральна політика як інструмент “м’якої сили” держави.
Доц. Зінько І.З.
2. Ідеологічний вимір сучасних глобальних трансформацій.
Доц. Романюк Н.А.
3. Етнополітичні процеси у Великій Британії (на прикладі Північної Ірландії). Доц. Папіш Н.І.
4. Виклики та загрози міжнародній екологічній безпеці на сучасному етапі. Доц. Федунь О.В.
5. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в освітній сфері. Доц. Краєвська О.А.
6. Сепаратизм як виклик міжнародній безпеці у Європі. Асп. Шаран О.В.

ПІДСЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Аудиторія 205, вул. Січових Cтрільців, 19

Керівник підсекції – доц. Бик І.С.
Секретар підсекції – доц. Лучук О.М.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

1. Англомовний фактор у лінгвістичному просторі Євросоюзу.
Доц. Козак Т.М.
2. Пейоративи в німецькому політичному дискурсі. Доц. Гаврилів О.Є.
3. Концепти емоцій: теоретичні засади дослідження та концептуальні моделі. Асист. Ольхович-Новосадюк М.М.
4. Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземних мов
Асист. Грабельська О.В.

5. Досвід викладання фахової англійської мови для юристів-міжнародників на факультеті міжнародних відносин Львівського університету.
Асист. Долінська Н.В.
6. Стилістичний потенціал науково-технічної термінології в художньому тексті. Асист. Клюк У.Б.
7. Маніпулятивні стратегії у політичному дискурсі. Доц. Кучик Г.Б.

Програма звітної конференції університету за 2018 рік