Оголошення – Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний, гуманітарний та екологічний вимір»

04.04.2017 | 22:43

ТРАНСКОРДОННА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ГУМАНІТАРНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

 

 Міжнародна науково-практична конференція

21 квітня 2017 року

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній  конференції «ТРАНСКОРДОННА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ГУМАНІТАРНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР», яка відбудеться 21 квітня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин.

 

Напрями роботи конференції:

 • Політико-правові засади транскордонного співробітництва.
 • Єврорегіон як інструмент транскордонної співпраці.
 • Сучасні тенденції міграційних процесів.
 • Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері запобігання міжнародній злочинності.
 • Лібералізація візового режиму в контексті транскордонної безпеки.
 • Роль НАТО у запобіганні порушення кордонів.
 • Програми ОБСЄ та Ради Європи в сфері розвитку транскордонного співробітництва.
 • Інформаційні аспекти транскордонної безпеки.
 • Безпека кордонів в умовах сучасних конфліктів.
 • Етно-політичні аспекти транскордонної безпеки.
 • Екологічні аспекти транскордонної безпеки та охорони навколишнього середовища.
 • Інноваційні технології підготовки фахівців соціальної сфери в умовах євроінтеграції.
 • Вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері соціальної роботи.

 

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці та викладачі ВНЗ,  а також науково-дослідних установ, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування України та зарубіжних держав, молоді науковці, студенти та аспіранти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політичних, економічних, правничих, соціологічних та історичних наук.

 

Місце проведення конференції:

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, конференц-зал, ауд. 205)

 

Порядок роботи конференції:

21 квітня

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Робота секцій: 14.00 – 17.00

Мова конференції: українська, польська, англійська.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку роботи конференції. Наукові статті будуть видані за результатами роботи конференції у черговому випуску Вісника Львівського університету серія Міжнародні відносини.

 

Оргвнесок (включає збірник тез матеріалів та ін. організаційні витрати) – 160 грн.; вартість друку статті – 35 грн. за одну сторінку.

Кошти необхідно переказувати на рахунок  ГО Центр міжнародної безпеки та партнерства.

Код ЄДРПОУ  39525262
Поточний рахунок 2600301592026 ПАТ “КРЕДОБАНК”,
МФО 325365 з позначкою “Оргвнесок для участі в конференції”.

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Організатори конференції можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання учасниками конференції. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 5 квітня 2017 року подати до оргкомітету конференції:

 1. Заповнену електронну реєстраційну форму учасника конференції www.ispc.org.ua/regform-tbsecurity-2017.
 2. Матеріали до друку слід надсилати на адресу оргко­міте­ту conference@ispc.org.ua. У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) та тип публікації латиницею (наприклад franko_tezy.doc, franko_stattia.doc).
 3. Електронну копію квитанції про сплату оргвнеску за участь в конференції та публікацію матеріалів слід надсилати на електронну пошту оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку: приймаємо оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з теоретичних і прикладних проблем міжнародних відносин, які мають наукову та практичну цінність. Наукові статті, що публікуються за результатами конференції повинні відповідати вимогам до статей (доступні на веб-сторінці Вісника Львівського університету. Серія міжнародні відносини за посиланням: www.publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/index )

Обсяг публікації для тез доповідей – до 3 сторінок, для статті – 10–16 сторінок формату А4.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

 

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,

(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 206).
Е-mail: conference@ispc.org.ua
Телефон: (032) 239-41-32

Координатори конференції:

Кучик Олександр Сергійович. (+38-067-670-40-92)
Вовк Роман Володимирович (+38-067-254-57-08)
Лозинський Андрій Федорович (+38-067-931-80-03)
Кривачук Людмила Федорівна (+38-097-502-24-74)