Оголошення – Засідання кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби з розгляду питання визнання диплома доктора габілітованого, виданого у Вроцлавському університеті Ларисі Лещенко

07.10.2022 | 14:46

В рамках процедури визнання вчених ступенів та наукових звань отриманих у вищих навчальних та наукових установах за кордоном, 20 жовтня 2022 року відбудеться засідання кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби з розгляду питання визнання диплома доктора габілітованого, виданого у Вроцлавському університеті (РП) Ларисі Лещенко.

З матеріалами можна ознайомитися тут: https://lnueduua-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oleksandr_kuchyk_lnu_edu_ua/EaUaKY5IcptNta48BwN8RvsBcZGmyy2-3y9N57SC8Xp4Sw?e=GAy5Nt