Оголошення – Відкрита лекція Ігоря Земана

20.05.2021 | 12:06

У середу 26 травня 2021 року о 16:40 на платформі Microsoft Teams відбудеться відкрита лекція Земана Ігоря Васильовича з навчальної дисципліни «Міжнародна правотворчість». Тема лекції: «Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права». Запрошуються члени кафедри та усі бажаючі.

Підключення до лекції за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axLqlJI4RmeOY5fpdr-oLCq4f1qqpeYvWW-090TekP4Q1%40thread.tacv2/1621494134048?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f4898185-9313-4fad-b3c3-8bde5eb65f3a%22%7d