Оголошення – щодо захисту курсових робіт для студентів 1 курсу магістратури (“Міжнародне право”)

24.05.2022 | 11:33

Захист курсових робіт для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності «Міжнародне право», науковими керівниками яких є проф. Репецький В. М., доц. Левицький Т. І. та доц. Гринчак В. А., відбудеться в четвер, 26.05.2022 о 10:00 онлайн за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad81de572d2d1419285ffd40b9204e76f%40thread.tacv2/1599138502483?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222da19e97-f42d-4bbb-916b-9e8198885820%22%7d