Оголошення – Міжнародна наукова конференція “Криза сучасної системи безпеки: зародження нових регіональних альянсів”

20.02.2022 | 21:11

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 7-8 квітня 2022 року взяти участь у міжнародній науковій конференції “Криза сучасної системи безпеки: зародження нових регіональних альянсів”.

Напрями роботи конференції:

  • регіональна безпека у нових геополітичних концепціях;
  • механізми та форми багатостороннього міжнародного співробітництва в сучасних умовах;
  • теоретичні засади міжнародних відносин та системи безпеки;
  • міжнародна система безпеки в регіоні Центрально-Східної Європи;
  • міжнародно-правові аспекти регіональної безпеки;
  • міжнародні організації у системі міжнародної безпеки;
  • соціально-економічні аспекти міжнародних відносин в кризових умовах;
  • цифрова дипломатія в умовах трансформації міжнародних відносин та системи безпеки.

Порядок роботи конференції:

7 квітня 2022 року
10:00 – 10:30 Урочисте відкриття
10:30 – 12:00 Пленарне засідання
12:00 – 17:00 Робота секцій

8 квітня 2022 року
10:00 – 14:00 Робота секцій
14:00 – 14:30 Підведення підсумків

Залежно від умов та кількості учасників порядок роботи конференції може змінюватись. Програму роботи буде опубліковано перед конференцією.

З огляду на епідеміологічну ситуацію конференція відбуватиметься в комбінованому режимі з використанням платформи Microsoft Teams.

Мова конференції: українська, польська, англійська.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних ученихТези доповідей учасників будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Для участі у науковій конференції просимо заповнити електронну реєстраційну форму учасника конференції на веб-сторінці http://www.ispc.org.ua/conference-04-22.

Матеріали до друку надсилати на адресу оргко­мітету conference@ispc.org.ua до 25 березня  2021 р. У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) латиницею (наприклад franko_tezy.doc).

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:

Тези конференції обсягом до 3-х аркушів А4 формату, шрифт 14, інтервал 1,5. У правому верхньому куті вказується ім’я та прізвище автора (авторів). З нового рядка подається науковий ступінь та вчене звання автора (авторів) та вказується установа, де працює чи навчається автор. З наступного рядка симетрично до центру подається назва великими літерами. Після тексту подається список літератури (за необхідності).

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та матеріали, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

КОНТАКТИ:
Адреса оргкомітету:
Факультет міжнародних відносин
Львівський національний університет імені Івана Франка,

(вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 201, м. Львів, 79000)
Е-mail: conference@ispc.org.ua
Телефон: (032) 239-44-63

Детальніше на веб-сторінці http://www.ispc.org.ua/conference-04-22

Інформаційний лист