Оновлено: Оголошення – іспит з Міжнародного приватного права для студентів 2 курсу (спеціальність Міжнародне право)

30.05.2022 | 14:53

Кафедра міжнародного права просить звернути увагу на уточнений розклад іспиту з “Міжнародного приватного права” для студентів 2 курсу бакалаврату (спеціальність – Міжнародне право):

 

Група

Дата іспиту

Година початку

МВП-23 1 червня 2022 року 15:00
МВП-24 4 червня 2022 року 10:00
МВП-21 9 червня 2022 року 15:00
МВП-22 10 червня 2022 року 15:00

 

Іспит відбуватиметься дистанційно за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a208cb687e46247fe9432bf6c09af7a63%40thread.tacv2/1653908226928?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f6169c29-0f10-4122-92c7-da0de1c00f14%22%7d