Оголошення – І міжнародний експертний форум

29.08.2019 | 12:55

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС

Центр міжнародної безпеки та партнерства

Львівська обласна державна адміністрація

І міжнародний експертний форум

Львів, 13 вересня 2019 року

Непередбачуваність процесів у сучасному міжнародному середовищі, надмірна кількість популістських заяв та політичних декларацій, диктують гостру потребу у фаховому підході до формування та прийняття зовнішньополітичних рішень.

Експертний форум покликаний визначити ефективність співпраці експертних центрів та політичного керівництва держав у світлі імплементації експертного знання у політичні декларації та рішення.

Напрями роботи форуму:

  • Політична експертиза у сучасних міжнародних відносинах: від теорії до практики – методологія та методика експертного аналізу;
  • Національні механізми формування та використання експертних оцінок у прийнятті зовнішньополітичних рішень;
  • Експертні системи у формуванні регіональної безпекової політики.

Місце проведення форуму:

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів, вул. Січових стрільців, 19, конференц-зал, ауд. 205).

Порядок роботи форуму:

Реєстрація учасників: 10.00 – 10.30
Пленарне засідання: 10.30 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Робота секцій: 14.00 – 17.00

Підведення підсумків та закриття форуму 17.00 – 17.30

Урочиста вечеря 18.00

Подачу матеріалів продовжено до 25 серпня 2019 року. Для участі у форумі просимо подати до оргкомітету:

  1. Заповнену електронну реєстраційну форму учасника форуму.
  2. Матеріали до друку слід надсилати на адресу оргко­міте­ту ccid.ukr.eu@gmail.com. У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) та тип публікації латиницею (наприклад franko_stattia.doc).
  3. Електронну копію квитанції про сплату оргвнеску за участь в конференції та публікацію матеріалів слід надсилати на електронну пошту оргкомітету.

Оргвнесок (включає збірник тез/статей матеріалів форуму, харчування (обід та перерва на каву та ін. організаційні витрати) для учасників з України складає 300 грн.; (заочна участь у конференції – 200 грн.), для іноземних учасників – 20 євро.

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на форумі (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Організатори форуму можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання учасниками форуму.

Кошти необхідно переказувати на рахунок
ГО КЦМД УКРАЇНА-ЄС

Код ЄДРПОУ 41434798

Гривневий рахунок: 26001053711027 ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Валютний рахунок: 26001053713371 ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 325321

З приміткою: “Оргвнесок для участі у форумі”.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:

Тези – обсягом до 3-х аркушів А4 формату. У правому верхньому куті вказується ім’я та прізвище автора. З нового рядка подається науковий ступінь та вчене звання автора (авторів) та вказується установа де навчається чи працює автор. З наступного рядка симетрично до центру подається назва матеріалу великими літерами. Після тексту тез подається список літератури (за необхідності).

Наукові статті, що публікуються за результатами форуму повинні відповідати вимогам до статей (доступні на веб-сторінці Вісника Львівського університету. Серія міжнародні відносини за посиланням: http://www.publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/index )

Обсяг публікації для тез доповідей – до 3 сторінок, для статті – 15–20 сторінок формату А4 (25–30 тисяч символів).

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,

(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 017).

Е-mail: ccid.ukr.eu@gmail.com

Координатори форуму:

Блазій Андрій Анатолійович (+38-067-929-04-85)

Кучик Олександр Сергійович (+38-067-670-40-92)

Вовк Роман Володимирович (+38-067-254-57-08)

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА http://cciduaeu.org.ua/reyestratsijna-forma/

Мова форуму: українська, англійська.