Науковий семінар кафедри міжнародного права “Особливості використання доктрини Міжнародним судом ООН” та “Рецепція римського права як необхідна передумова для існування міжнародного приватного права”

21.04.2023 | 16:47

21 квітня 2023 року на кафедрі міжнародного права відбувся науковий семінар, в рамках кого було заслухано дві доповіді викладачів кафедри:

 

Особливості використання доктрини Міжнародним судом ООН (доц., к.ю.н. Ігор Земан)

Під час свого виступу доц. Земан Ігор Васильович зазначив, що згідно Статуту МС ООН Суд при вирішенні переданих йому спорів застосовує із застереженням вказаним у ст. 59 судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів по публічному праву різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм.

В доповіді наголошувалось, що доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів по публічному праву різних націй відіграли життєво важливу роль в розвитку міжнародного права.

Загалом доктрина має неоднозначне місце в МС ООН. Найбільш вражаючий приклад це контраст між однією частиною особливих думок, які практично ніколи не цитують доктрину та іншою частиною особливих думок, де частина суддів використовують доктрину. В доповіді було наведено приклади кейсів де та в який спосіб судді звертались до доктрини. В  дискусії після доповіді викладачі кафедри обговорили перспективи подальшого розвитку доктрини і її використання у якості допоміжного джерела міжнародного права.

 

Рецепція римського права як необхідна передумова для існування міжнародного приватного права (ас., к.ю.н. Михайло Грабинський)

Михайло Ігорович Грабинський у своїй доповіді зазначив, що рецепція римського права відбулася в різних правових системах у різний час та з різними проявами. Римське право має велике значення в історії права та залишається важливим джерелом для розвитку правових систем у всьому світі. Відсутність рецепції римського права в певних країнах пов’язана зі специфікою їхньої історії та культури. Наприклад, у більшості країн Сходу, таких як Японія, Китай, Корея та інші, римське право не має значення в історії їхньої правової системи. Це пов’язано з тим, що ці країни мали свої власні правові традиції та системи, які формувалися незалежно від римського права. Багато принципів, які були винайдені в римському приватному праві, ще й досі використовуються в міжнародному приватному праві та є основою багатьох правових систем.

Також, римське право впливає на міжнародне публічне право через розвиток інституту прецеденту, який є одним з важливих елементів правової системи багатьох країн. Римське право було однією з перших правових систем, що використовували прецеденти, які відображалися у вирішенні подібних справ у майбутньому. Цей підхід використовують і в міжнародному праві, коли суди відповідно до прецедентів вирішують подібні справи.

Таким чином, римське приватне право має певний вплив на міжнародне публічне право, але він залежить від конкретних відносин та контексту, в якому вони розглядаються. В дискусії після доповіді викладачі кафедри обговорили питання пов’язані з причинами упішності римського права як системи права та торкнулися питань сучасного поділу приватного права в Україні.