На факультеті створено кафедру міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

30.12.2021 | 22:57

29 грудня 2021 р. Вчена рада Львівського національного університету ухвалила рішення про реорганізацію кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби та створення на факультеті міжнародних відносин кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії.

Діяльність кафедри буде спрямована на підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна інформація» та магістрів за освітньою програмою «Інформаційний бізнес» зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Сьогодні на порядку денному гостро стоїть питання цифровізації усіх сфер суспільного життя і особливо міжнародних відносин. Кафедра готуватиме фахівців, які реалізовуватимуть цифрову трансформацію дипломатичної служби, володітимуть методами інформаційного аналізу, моделювання та прогнозування процесів і явищ у системі міжнародних відносин та забезпечуватимуть стратегічні комунікації держави на міжнародній арені.

Викладання навчальних дисциплін, спрямованих на вивчення інформаційно-комунікаційних процесів у сучасних міжнародних відносинах, застосування новітніх інформаційних систем і технологій та впровадження цифрових інструментів у сфері дипломатії, буде основним напрямком освітньої діяльності кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії.