Лінки на захисти бакалаврських робіт студентів спеціальності «Міжнародні відносини»

10.06.2021 | 14:09

ДЕК №1 (Захисти 14-18 червня) – 09:00-13:00
Групи МВР-41, МВР-44
Посилання на всі дні – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0b31dcacdca4759a971a266e1d36561%40thread.tacv2/1622475853156?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2226e4568e-11a8-48e1-bc84-f09e7a8fed21%22%7d

ДЕК №2 (Захисти 14-18 червня) – 14:00-18:00
Групи МВР-42, МВР-43
Посилання на всі дні – https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXmRVwNLilF0hsa3VaTbFiVh1eV4Dbz7klq7-e9YnNAU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9fbbf5b1-59f2-4cf5-82b4-5e75b970388c&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf