Лінки на державний іспит та захисти бакалаврських робіт студентів спеціальності «Міжнародне право»

01.06.2021 | 22:55

До уваги студентів 4 курсу спеціальності «Міжнародне право»

ДЕК та захисти бакалаврських робіт будуть проходити у дистанційному форматі за такими посиланнями:

Державний іспит з «Міжнародного публічного права» 

8, 9, 10 червня

Початок ДЕК о 10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8Cp0WOETX92alH6Ng8O5-cm2VIEg-ErIWLRH-CVsGJc1%40thread.tacv2/1622549374046?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f4898185-9313-4fad-b3c3-8bde5eb65f3a%22%7d

Захист бакалаврських робіт з «Міжнародного публічного права» 

22, 23, 24 червня

Початок захистів о 10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8Cp0WOETX92alH6Ng8O5-cm2VIEg-ErIWLRH-CVsGJc1%40thread.tacv2/1622549374046?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f4898185-9313-4fad-b3c3-8bde5eb65f3a%22%7d

У п’ятницю 4 червня на 12.00 відбудеться пробне підключення за вказаним посиланням.