Львівсько-Вроцлавська експертна дискусія “Вища освіта в умовах пандемії: дистанційний вимір міжуніверситетської співпраці”

24.06.2020 | 01:12

Спільна ініціатива Центру міжнародної безпеки та партнерства та Інституту міжнародних студій стала добрим прикладом розвитку співпраці з партнерами в умовах карантину з використанням сучасних комунікаційних технологій, які зараз широко застосувуються в освітній діяльності обоз університетів.

Питання функціонування та розвитку освітньої діяльності в нових умовах стали предметом чергової зустрічі у форматі Львівсько-Вроцлавських експертних дискусій, яка пройшла у вівторок 23 червня на платформі MS Teams в рамках співпраці між Центром міжнародної безпеки та партнерства факультету міжнародних відносин та інститутом міжнародних студій Вроцлавського університету. Центральну увагу учасники приділили питанням нового виміру освітньої діяльності спричинених пандемією та, як наслідок, карантинних та обмежувальних заходів як урядів України так і зарубіжних держав. В цих умовах, як студентство так і викладачі та науковці зіштовхнулися з низкою питана забезпечення ефективної діяльності як інституцій вищої освіти так і забезпечення ефективного використання інноваційних методів та освітніх технологій в освітньому процесі.

На необхідності адаптації освітніх закладів до нових умов навчання акцентував увагу декан факультету міжнародних відносин, професор Маркіян Мальський, відкриваючи дискусію. Адже новий формат навчання, необхідність адаптації навчального процесу до нових умов та співпраця із закордонними партнерами відкриває водночас нові можливості та породжує низку організаційно-технічних питань. Досвідом впровадження інноваційних методів навчання та розвитку міжуніверситетської співпраці поділився проректор з міжнародного співробітництва Вроцлавського університету професор Ян Бурдукевіч, який відзначив не лише досить тісний характер співпраці між Вроцлавським та Львівським університетами, але й висловив впевненість у тому, що, незважаючи на перешкоди пов’язані з пандемією, все ж наявний широкий інструментарій розвитку такого співробітництва між нашими університетами. Залучення викладачів та науковців до навчального процесу з використанням дистанційних форм навчання розширює перспективи обміну як навчальними матеріалами та і розширює можливості саукових обмінів та дискусій.

Стан та перспективи співпраці в рамках програм студентських обмінів та академічної мобільності окреслила у своєму виступі координатор програм академічної мобільності Еразмус у Львівському університеті доцент Оксана Краєвська. Досвідом співпраці в рамках програм академічного обміну та наукової співпраці поділилися колеги з Вроцлавського університету, Координатор Програми Кіркланда у Вроцлавському університеті доктор Ірина Ткешелашвілі розповіла учасникам про досвід реалізації програми в умовах карантину та окреслила низку проблем її реалізації. Програми студентської академічної мобільності стали певним викликом для університетів в нових умовах, про що відзначав у своєму виступі доктор Марцін Кочан. Відтак необхідним видається розробка нових підходів та використання дистанційних форм студентської співпраці. До дискусії долучилися студенти факультету міжнародних відносин Анастасія Юзик та Уляна Свелеба, які поділилися власним досвідом дистанційного навчання та участі в програмах академічної мобільності в нових умовах.

Методичні та технічні питання впровадження дистанційних форм викладання та співпраці стали предметом дискусії у виступах доцентів факультету Олександра Кучика, Романа Вовка, Наталії Шаленної, Ігора Гурняка та колег з Вроцлавського університету професора Лариси Лещенко, Марти Рінейскої-Келбановіч, Катажини Куліняк та інших. Під час дискусії учасники запроонували не лише продовжити дискусії навколо питань подальшого розвитку науки й освіти в Україні та Польщі, а запропонували зосередити увагу на впровадженні спільних курсів та програм в міжуніверситетську співпрацю. Запрошення лр читання лекцій та проведення практичних занять у якості запрошених викладачів на платформі дистанційного навчання може стати одним з елементів поглиблення традиційної співпраці між двома університетами.

Підводячи підсумок експертної дискусії, учасники домовилися продовжити обговорення нагальних проблем міжуніверситетської співпраці в умовах постпандемії та висловили надію на зміцнення вже традиційних форм співпраці з використанням інноваційних методів та технологій у навчальному процесі та науковій діяльності. До участі в дискусії долучилися представники інших навчальних закладів України та Польщі, що стало підтвердженням актуальності проблематики розвитку міжуніверситетської співпраці в нових умовах.