III міжнародна наукова конференція «Еколого-економічні проблеми в міжнародній торгівлі й інвестиціях»

05.11.2015 | 01:36

Кафедрою міжнародних економічних відносин у співпраці з кафедрою економічної теорії та міжнародних економічних відносин Великотирновського університетому ім. св. Кирила і св. Мефодія (Болгарія), Інститутом внутрішнього ринку, споживання і кон’юнктури (Польща) та Українською асоціацією економістів-міжнародників була проведена 20-21 жовтня 2015 року у м. Львові Третя Міжнародна наукова конференція «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯХ», у якій взяли участь 107 учасників, з яких 13 – закордонних із 8 зарубіжних країн – Болгарії, Білорусі, Вірменії, Польщі, Німеччини, Франції, США та Палестини.

На конференції було обговорено найбільш актуальні еколого-економічні проблеми сучасного стану функціонування глобальної системи міжнародних економічних відносин та шляхів їх вирішення. Працювали чотири секцій: (1) «Еколого-економічні проблеми сталого розвитку світового господарства»; (2) «Інвестиційні процеси в сучасній світовій економіці»; (3) «Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації»; (4) «Інноваційні стратегії еколого-економічного розвитку», а також, два круглі столи: «Енергетична безпека та енергетична дипломатія» та «Еколого-економічні наслідки для України підписання угоди про асоціацію з ЄС».