Інституційне право Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8Олексів О. Б.МВП-41

Опис курсу

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування інституційної системи Європейського Союзу.

Метою курсу є ознайомлення студентів з правовими основами регулювання європейської інтеграції, функціонування інститутів ЄС, а також правовим механізмом, який регулює відносини ЄС з Україною.

В результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти:

 • основні теоретичні проблеми інституційного права Європейського Союзу;
 • правові засади діяльності інститутів Європейського Союзу;
 • функції та повноваження інститутів Європейського Союзу;
 • особливості правових відносин України та Євросоюзу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • становлення і розвиток інституційного механізму ЄС;
 • як функціонує інституційний механізм ЄС;
 • особливості правових відносин України з ЄС;
 • основні напрямки та результати інституційної реформи ЄС.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • використовувати знання, набуті в ході вивчення курсу, при вивченні інших дисциплін;
 • застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності;
 • аналізувати джерела інституційного права Європейського Союзу;

оцінювати стан відповідності законодавства України з правом ЄС