Микієвич Михайло Миколайович

Посада: завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів проф. Микієвича М. М. охоплює: теорію міжнародного права, міжнародне економічне право, теорія права Європейського Союзу, право зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Курси

Вибрані публікації

Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами / М. М. Микієвич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавичий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 200 с.

Європейське право навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник / М. М. Микієвич [та ін.] ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Благодійний фонд “Екоправо-Львів”. – Л. : ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ, 2004. – 256 с.

Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку / М. М. Микієвич // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 7. – С. 90-96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_7_15.

Комерційна дипломатія: торговельна політика і право : навч. посіб. / Л. Р. Доусон [та ін.] ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Центр торгівельної політики та права, Оттава. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Л. : Астролябія, 2006. – 704 с.

Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / М. М. Микієвич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 415 с.

Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії / І Брацук, М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_13.

Міжнародне публічне право : підручник / [В. М. Репецький та ін.] ; за ред. проф. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 437 с. – (Серія “Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка – 20 років”).

Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : [колект. моногр.] / [М. М. Микієвич та ін. ; за ред. М. М. Микієвича]. – Л. : Піраміда, 2013. – 319 с.

Микієвич М. Політико-правовий аналіз східного виміру зовнішньої політики Європейського Союзу: досвід для України / М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 205-206. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__25.

Правові засади формування дохідної частини бюджету Європейського Союзу / М. Микієвич, О. Федорів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 25-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__6.

Біографія

1988 – 1993 навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка де здобув вищу юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Юрист”;

1993 – 1996 навчався в аспірантурі на кафедрі міжнародного права, факультету міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка;

1996 – 1998 асистент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка;

1998 – 2003 доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003 – досі завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008 – досі професор кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

1996 захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Міжнародно – правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами”;

2007 захистив докторську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки”;

2008 присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Професора кафедри європейського права”.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!