Порядок повторного вивчення окремих дисциплін

08.02.2019 | 19:01

У Львівському національному університеті імені Івана Франка прийнято “Порядок повторного вивчення окремих дисциплін”.

Відповідно до вказаного положення, студент денної чи заочної форми навчання, який не склав підсумковий контроль з певної навчальної дисципліни має право, за його бажанням, повторно прослухати відповідну навчальну дисципліну без відрахування з числа студентів.

Вказаний порядок починає діяти негайно, з моменту прийняття.

Таким чином, студенти, які не складуть залік чи іспит на додатковій сесії мають змогу не пізніше ніж через два дні з моменту завершення додаткової сесії подати заяву до денної чи заочної навчальної частини про повторне прослуховування нескладеного курсу і не бути відрахованим з числа студентів.

Порядок повторного вивчення окремих дисциплін