Оголошення – Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки»

21.04.2017 | 22:46

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин
Інститут міжнародних студій Вроцлавського університету
Центр міжнародної безпеки та партнерства

 

УКРАЇНА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

III Міжнародна науково-практична конференція

23 – 24 травня 2017 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 23–24 травня 2017 року взяти участь у  Міжнародній науково-практичній  конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки».

Напрями роботи конференції:

 • Концептуальні засади функціонування та розуміння сучасного дискурсу безпеки
 • Архітектура міжнародної безпеки: глобальний та регіональний вимір.
 • Механізми та форми багатостороннього міжнародного співробітництва в умовах кризи міжнародної системи.
 • Україна в умовах сучасних геополітичних і геоекономічних викликів.
 • Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та кризи XXI ст.
 • Міжнародно-правові аспекти глобальної безпеки.
 • Права людини VS Human Security.
 • Інформаційні чинники трансформації міжнародного світопорядку.
 • Гібридні виклики сучасній системі безпеки
 • Зовнішня політика та дипломатія України та Польщі: пріоритети та напрями діяльності.
 • Україна та Польща в системі міжнародних економічних відносин.
 • Російсько-український конфлікт у системі сучасного міжнародного порядку.
 • Зміцнення східного флангу ЄС та НАТО: сучасні виклики та перспективи реалізації політики безпеки.
 • Регіональні інтеграційні утворення як перспективи нового безпекового середовища у Європі та світі.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці та викладачі ВНЗ,  а також науково-дослідних установ, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування України та зарубіжних держав, молоді науковці, студенти та аспіранти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політичних, економічних, правничих, соціологічних та історичних наук.

 

Місце проведення конференції:

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів, вул. Січових стрільців, 19, конференц-зал, ауд. 205)

Порядок роботи конференції:

23 травня 2017

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Робота секцій: 14.00 – 17.00

24 травня 2017

Робота секцій 10.00 – 13.00

Підведення підсумків та закриття конференції 13.00 – 14.00

 

Мова конференції: українська, польська, англійська.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку роботи конференції. Наукові статті будуть відібрані та рекомендовані до друку за результатами роботи конференції у черговому випуску Вісника Львівського університету серія Міжнародні відносини (є фаховим виданням з політичних, економічних та юридичних наук).

Оргвнесок (включає збірник тез матеріалів конференції, харчування (обід та перерва на каву та ін. організаційні витрати) для учасників з України складає 160 грн.; вартість друку статті з розрахунку – 35 грн. за одну сторінку. 

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Організатори конференції можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання учасниками конференції. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 травня 2017 року подати до оргкомітету конференції:

 1. Заповнену електронну реєстраційну форму учасника конференції www.ispc.org.ua/regform-05-17
 2. Матеріали до друку слід надсилати на адресу оргко­міте­ту conference@ispc.org.ua.У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) та тип публікації латиницею (наприклад doc, franko_stattia.doc).
 3. Електронну копію квитанції про сплату оргвнеску за участь в конференції та публікацію матеріалів слід надсилати на електронну пошту оргкомітету.

Кошти необхідно переказувати на рахунок  ГО Центр міжнародної безпеки та партнерства.

Код ЄДРПОУ  39525262
Поточний рахунок 2600301592026 ПАТ “КРЕДОБАНК”,
МФО 325365 з позначкою “Оргвнесок для участі в конференції”.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:
Тези конференції обсягом до 3-х аркушів А4 формату. У правому верхньому куті вказується ім’я та прізвище автора. З нового рядка подається науковий ступінь та вчене звання автора (авторів) та вказується установа де навчається чи працює автор. З наступного рядка симетрично до центру подається назва матеріалу великими літерами. Після тексту тез подається список літератури (за необхідності).

Наукові статті, що публікуються за результатами конференції повинні відповідати вимогам до статей (доступні на веб-сторінці Вісника Львівського університету. Серія міжнародні відносини за посиланням: publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/index )

Обсяг публікації для тез доповідей – до 3 сторінок, для статті – 10–16 сторінок формату А4.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

 

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 206).
Е-mail: conference@ispc.org.ua
Телефон: (032) 239-41-32
Координатори конференції:

Кучик Олександр Сергійович. (+38-067-670-40-92)
Вовк Роман Володимирович (+38-067-254-57-08)