Оголошення – Міжнародна науково-практична конференція «Конфлікти на пострадянському просторі: глобальний та локальний виміри»

03.12.2016 | 23:32

oholosh_13_12_16

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній  конференції «КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІРИ», яка відбудеться 13 грудня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин.

Напрями роботи конференції:

 • Конфліктогенні чинники в сучасній міжнародній системі;
 • Інституційні механізми врегулювання конфліктів на пострадянському просторі: проблема ефективності;
 • Новітні методи дипломатії та переговорів в умовах конфліктів: досвід конфліктів на території колишнього СРСР;
 • Військово-політичні аспекти сучасних конфліктів;
 • Енергетична дипломатія та енергетична безпека держав пострадянського простору;
 • Боротьба за ресурси як виклик сучасній економічній безпеці;
 • Захист економічних інтересів держав в контексті конфліктів міжнародного характеру;
 • Сучасне міжнародне гуманітарне право в умовах міжнародних збройних конфліктів;
 • Захист прав людини під час збройних конфліктів;
 • Проблема дотримання і виконання міжнародно-правових зобов’язань сторонами та учасниками міжнародних збройних конфліктів;
 • Інформаційні операції як інструмент впливу конфліктуючі сторони;
 • Застосування сучасні інформаційних систем і технологій в сучасних міжнародних конфліктів;
 • Діяльність засобів масової комунікації в умовах міжнародних криз та конфліктів

 

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці та викладачі ВНЗ, науково-дослідних установ, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування з України та з закордону, молоді науковці, студенти та аспіранти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політичних, економічних, правничих, соціологічних та історичних наук.

 

Місце проведення конференції:

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів, вул. Січових стрільців, 19, конференц-зал, ауд. 205)

Порядок роботи конференції:

13 грудня

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Робота секцій: 14.00 – 17.00

Мова конференції: українська, польська, англійська та російська.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку роботи конференції. Наукові статті будуть видані за результатами роботи конференції у черговому випуску Вісника Львівського університету серія Міжнародні відносини.

Оргвнесок (включає збірник тез матеріалів та ін. організаційні витрати) – 120 грн.; вартість друку статті – 30 грн. за одну сторінку.

Кошти необхідно переказувати на рахунок  ГО Центр міжнародної безпеки та партнерства.

Код ЄДРПОУ  39525262
Поточний рахунок 2600301592026 ПАТ “КРЕДОБАНК”,
МФО 325365 з позначкою “Оргвнесок для участі в конференції”.

 

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Організатори конференції можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання учасниками конференції.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до  3 грудня 2016 року подати до оргкомітету конференції:

 1. Заповнену електронну реєстраційну форму учасника конференції http://www.ispc.org.ua/reg-form-12-2016
 2. Матеріали до друку слід надсилати на адресу оргко­міте­ту conference@ispc.org.ua.У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) та тип публікації латиницею (наприклад doc, franko_stattia.doc).
 3. Електронну копію квитанції про сплату оргвнеску за участь в конференції та публікацію матеріалів слід надсилати на електронну пошту оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:

приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з теоретичних і прикладних проблем міжнародних відносин, які мають наукову та практичну цінність. Наукові статті, що публікуються за результатами конференції повинні відповідати вимогам до статей (доступні на веб-сторінці Вісника Львівського університету. Серія міжнародні відносини за посиланням:  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2356/2412

Обсяг публікації для тез доповідей – до 3 сторінок, для статті – 10–16 сторінок формату А4.

За підсумками конференції планується видання колективної монографії «Конфлікти на пострадянському просторі; глобальний та регіональний вимір». Автори текстів повинні надіслати  заявку з темою та короткою анотацією статті Обсяг публікації 20 – 30 тисяч знаків. Мова публікації – українська, англійська, польська. Вартість публікації складає 20 грн за сторінку. Оформлення тексту публікації здійснюється за такими правилами. Заголовок публікації вказується по центру прописними літерами. У наступному рядку подається ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання та найменування організації де працює (навчається автор з поштовою адресою та контактними даними). Посилання підсторінкові відповідно до стандартів оформлення бібліографічного опису. Після основного тексту подається список використаних джерел та літератури за абеткою.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

 

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 206).
Е-mail: conference@ispc.org.ua
Телефон: (032) 239-41-32