Нова ініціатива – циклічні конференції «Азійські читання»

16.12.2021 | 11:07

15 грудня відбулася зустріч у онлайн-форматі викладачів факультету міжнародних відносин і дипломатів МЗС України, присвячена новій ініціативі – організації циклічних конференцій «Азійські читання», присвячених пам’яті Надзвичайного і повноважного посла України Андрія Петровича Бешти.

Для України пріоритетним напрямом зовнішньої політики була і залишиться Європа та Європейський Союз зокрема. Водночас зростаючий людський і економічний потенціал Азії, вагоме місце окремих її держав у світовій політиці та міжнародних відносинах визначають посилену увагу до цієї частини світу. Вже зараз Китай став для України головним, а Туреччина входить у першу десятку торговельних партнерів. Саме тому нашій державі необхідно посилити і урізноманітнити азійську складову зовнішньої політики, наростити свою присутність у різних формах в багатьох країнах Азії.

У цьому напрямі тривалий час успішно працювали й надалі працюють українські дипломати, серед яких був Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таїланді, М’янмі та Лаосі Бешта Андрій Петрович. Він з відзнакою у 1998 р. закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, а потім успішно працював на ниві української дипломатії. 14 грудня 2021 року йому мало би виповнитися 45 років, однак раптова смерть 30 травня цього року вирвала у розквіті сил цю чудову людини з сім’ї, з рядів українських дипломатів та широкого кола друзів. Пам’ять про нього вимагає від нас належного вшанування, про що турбувалися його друзі, а також українські дипломати і колектив нашого факультету.

Задля посилення уваги українських спеціалістів, вчених та студентів до вивчення країн Азії з ініціативи факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка було запропоновано проведення періодичних міжнародних наукових конференцій «Азійські читання», присвячених пам’яті Бешти А. П. Метою цих конференцій мав би бути розгляд та аналіз різноманітних аспектів сучасного стану безпекових проблем і співробітництва в окремих субрегіонах та країнах Азії, тенденцій економічного розвитку, особливостей міжнаціональних, релігійних та культурних процесів, а також сучасного стану, проблем та перспектив у відносинах з Україною. Передбачається, що для кожної конференції визначатиметься провідна тема доповідей.

На проведеній зустрічі зі вступним словом виступив декан факультету міжнародних відносин, Надзвичайний і поважний посол України професор М.З Мальський, з ідейним задумом та пропонованими напрямами проведення «Азійських читань» усіх учасників зустрічі ознайомив доцент факультету Зінько І.З. Слово про рідного брата і Надзвичайного посла України в Таїланді Бешту А. та про своє бачення «Азійських читань» виголосив Генеральний директор Політичного директорату МЗС України Бешта П. П. Про значення держав Азії в сучасному світі і для нашої держави зокрема, про цільність проведення таких циклічних конференцій говорили у своїх виступах заступник міністра закордонних справ України Надзвичайний і повноважний посол України Сенік Д. Ю. , а також давній приятель факультету Надзвичайний і повноважний посол України у Японії Корсунський С.В., які, до того ж, дали корисні порали щодо організації таких читань. Про можливі напрями наукових досліджень і особливості організації конференцій в рамках “Азійських читань” виступили викладачі факультету, які займаються проблематикою зовнішньої політики країн Азії, проф. Українець Л. А, доц. Абдо-Ясінська Л.І., доц. Шаленна Н.М.

Всі учасники схвально підтримали нову ініціативу факультету про організацію циклічних конференцій «Азійські читання», присвячених пам’яті А. Бешти, висловили пропозиції щодо можливого втілення підсумків їхньої роботи у навчальному процесі та у науковій роботі на факультеті міжнародних відносин, а також та для роботи українських дипломатів.