Студенти факультету – учасники літньої школи «Una Europa One Health Summer School 2023» при Католицькому університеті Левена (Бельгія)

02.08.2023 | 11:18

З 24 по 28 липня 2023 року студентки ОП «Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин Львівського університету Анна-Марія Гладиш (спеціалізація «Європейські студії»), Вероніка Цьомко, Анна Рибалко (спеціалізація «Американські студії») взяли участь в літній школі «Una Europa One Health Summer School 2023», яка проходила в Католицькому університеті Левена (Бельгія) за підтримки Ягелонського університету (Польща) та Польського національного агентства з питань академічних обмінів (NAWA).

Інтерактивна мультикультурна програма передбачала групову й командну роботу для вирішення найважливіших проблем, пов’язаних зі станом цілої планети, здоров’ям екосистем, людей і тварин. Учасники виконували міждисциплінарні завдання, у яких поєднувалися знання зі сфери наук про життя, охорону здоров’я й соціальних дисциплін. Участь студентів у подібних освітніх проєктах забезпечує можливість гідно представити Україну, а також позиціонувати Львівський університет серед інших провідних університетів Європи.

Впродовж 5 днів інтенсивного навчання в рамках школи студенти отримали можливість детально ознайомитися з концепцією «Єдине здоров’я» (One Health Concept), яка спрямована на досягнення цілей сталого розвитку ООН і досліджує, як нерозривно пов’язані здоров’я людей, тварин та навколишнього середовища. Така складна взаємодія потребує розгляду проблем та пошуку рішень через співпрацю на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Студенти мали можливість активно долучитися до виконання різноманітних завдань та проєктів згідно програми літньої школи разом з студентами інших факультетів та спеціальностей (медицина, охорона здоров’я людей та навколишнього середовища, міжнародні відносини, глобальні студії) Католицького університету Левена та інших ВНЗ Європи.

Оскільки концепція «Єдине здоров’я» – це складна адаптивна система, що вимагає системного підходу, тому особливо цінною стала практика розвитку навичок системного мислення в рамках школи. Для цього учасники проєкту будували причинно-наслідкові діаграми, які допомагають ідентифікувати та візуалізувати зв’язок між різними елементами в певній системі. Цей метод є важливим, оскільки ми часто бачимо проблему тільки з однієї сторони, і як наслідок знаходимо швидкі рішення, які в кінцевому результаті приносять ще більше шкоди цілій системі.

Викладачі Католицького університету Левена допомогли учасникам заходу зрозуміти важливість охорони навколишнього середовища, про яке часто забувають політичні та дипломатичні представники. Цікавими також були лекції від залучених співробітників університетів з усієї Європи, що мають різноманітний академічний та професійний досвід. Зокрема, під час літньої школи лектори надали студентам інформацію з багатьох важливих тем, серед яких були: «Міграція і здоров’я», «Забруднення як санітарний ризик», «Безпека харчових продуктів та води» та інші. Хотілося б відзначити лекцію професора Мадридського університету (Іспанія), радника при Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) – Бруно Гонсалеса-Цорна, який розповів про правильне використання антибіотиків.

Нові знання, отримані під час проходження літньої школи, дали змогу нашим студентам зрозуміти наскільки міцно взаємопов’язані здоров’я людей, тварин та навколишнього середовища. Саме тому в сучасному глобалізованому світі використання підходу «Єдине здоров’я» є неодмінною умовою для ефективного подолання глобальних проблем людства. Окрім того, учасники ще раз переконалися, що жодна держава не існує в ізоляції, а знаходиться під впливом інших елементів складної системи, тому при прийнятті будь-якого рішення, яке стосується людей, тварин чи довкілля важливо пам’ятати про концепцію «Єдине здоров’я». Кооперація держав у рамках даного підходу зробить нашу планету чистішою та допоможе зменшити рівень захворюваності та бідності, що є надзвичайно важливими аспектами міжнародних відносин.