Студентське самоврядування

  • Про нас
  • Команда
  • Новини

Telegram-канал студентів факультету “Внутрішній дворик”

Сайт студентів факультету “Внутрішній дворик”

На факультеті активно діють студентські громадські організації: Студентська рада та профбюро факультету, ГО Центр “Молода Дипломатія”, Рада молодих вчених.

Студентська Рада та Профбюро факультету міжнародних відносин

Метою діяльності студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їхньої участі в управлінні факультету і Університету, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння національно-патріотичному вихованню і соціально- громадській активності студентів факультету.

Основними завданнями діяльності студентського самоврядування є:
– захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією факультету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;
– участь в управлінні факультетом, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування факультету;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;
– надання інформаційної та правової допомоги студентам;
– залучення студентства факультету до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти.

Студентське самоврядування факультету – це осередок людей, що роблять життя студента насиченим не лише парами, а й громадською активністю. Це вони створють простір як для практичного застосування знань, так і для особистісного розвитку. Тут реалізовуються будь-які ініціативи без обмежень для креативності. 4 комітети, 26 обраних голосуванням членів Ради, голова та її заступники завжди раді амбітним та сміливим!

Комітет соціальної діяльності – це не просто частинка великої організації. Це – сім’я, де кожен може розвиватися у багатьох сферах. Праця тут наділяє такими якостями як відповідальність, вміння спілкуватися з людьми різного соціального статусу, щирість та рішучість. Так, потрібно віддавати багато сил та енергії, але той досвід, який Ви отримуєте натомість – не порівняти ні з чим. Участь у соціальних акція, походи у дитячі будинки, благодійні концерти, солодкі ярмарки, цікаві зустрічі дарують безліч нових знайомств та незабутніх емоцій. Щоразу після завершення якогось проекту зрозуміло, що щастя не в кількості плюсиків до карми, а в кількості втілених мрій.

Комітет культури і дозвілля – це не просто один з підрозділів Студентської Ради факультету. Це – дружня атмосфера, нові знайомства та крутий фідбек. Завдяки ньому життя на факультеті наповнене різноманітними заходами, починаючи від благодійних концертів, фотобатлів, закінчуючи конкурсами краси та тематичними вечірками. Наша команда – це креативні, творчі та цілеспрямовані студенти, які розбавляють ваші сірі будні та втілюють заплановані проекти в реальність.

Комітет зовнішньої діяльності – структурний підрозділ студентського самоврядування факультету міжнародних відносин, що у своїй діяльності виходить за рамки факультету та університету, налагоджуючи співпрацю та партнерські контакти із органами студентського самоврядування закладів вищої освіти м. Львова, регіональними молодіжними та студентськими громадськими організаціями, державними органами влади. Це об’єднання активних студентів, які усвідомлюють значення та вагомість студентського активізму для професійного розвитку людини-лідера та розвитку вищої освіти. Діяльність включає: організацію студентських та наукових конференцій, турнірів, імітації міжнародних конгресів історичного значення, організація курсів із розвитку професійних навиків міжнародника.

Комітет спорту допомагає студентам не забувати про фізичну активність. Від власних змагань на факультеті до кубку ректора, від пінг-понгу до кібер-спорту. Здоровий дух міжнародника має бути в здоровому тілі.

Первинна профспілкова організація студентів Львівського національного університету Івана Франка (профбюро) – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації.

ГО Центр “Молода Дипломатія”

У 1995 році студенти та викладачі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка заснували ГО Центр “Молода Дипломатія”.

Основним завданням ГО Центру “Молода Дипломатія” є надання можливості студентам факультету міжнародних відносин з практичного боку розглянути роботу дипломата, беручи участь в конференціях, нарадах, дискусіях, дебатах як в рамках організації, так і з відомими політиками та дипломатами. Сьогодні “молодими дипломатами” є студенти не тільки інших факультетів та вищих навчальних закладів, але й інших країн. Неможливо перелічити усіх дипломатів та політичних діячів світового рівня, які здійснювали візити до Львова завдяки цій організації.

ГО Центр “Молода Дипломатія” регулярно видає вісник “Молода Дипломатія”, де публікуються, переважно, статті студентів, які виступають у ролі експертів з питань зовнішньої та внутрішньої політики держав, а також інтерв’ю з відомими особистостями нашої держави і закордону.

Команда

Яковець Роксолана

МВЕ-42 Голова Студентської ради факультету міжнародних відносин

Муляр Анастасія

МВБ-31 Голова профбюро студентів факультету міжнародних відносин, член Студентської ради

Євдокимова Олександра

МВР-33 Заступник голови Студентської ради

Сидор Андрій

МВП-33 Заступник голови Студентської ради

Марциняк Катерина

МВІ-31 Заступник голови Студентської ради

Гладченко Микита

МВР-32 Заступник голови профбюро, член Студентської ради

Полонський Назар

МВР-34 Заступник голови профбюро

Колесник Назарій

МВП-33 Голова комітету зовнішньої діяльності

Рекрутяк Вікторія

МВП-31 Голова комітету соціальної діяльності

Cидоренко Нікіта

МВП-43 Голова комітету спорту

Остапович Катерина

МВР-32 Голова комітету культури і дозвілля

Владієва Анастасія

МВП-23 Секретар Студентської ради

Мережко Владислав

МВР-33 Член Студентської ради

Опрятова Аліна

МВР-32 Член Студентської ради

Буяк Максим

МВР-31 Член Студентської ради

Зюзіна Анастасія

МВР-33 Член Студентської ради

Романів Вікторія

МВР-32 Член Студентської ради

Брюхіна Юлія

МВР-32 Член Студентської ради

Кулик Юлія

МВЕ-31 Член Студентської ради

Гасій Марта-Ірина

МВБ-32 Член Студентської ради

Ібрахімагаоглу Ясемін-Селін

МВБ-32 Член Студентської ради

Стець Ангеліна

МВР-44 Член Студентської ради

Горощак Катерина

МВП-42 Член Студентської ради

Гаврилів Оксана

МВР-23 Член Студентської ради

Мельник Любомир

МВР-23 Член Студентської ради

Рибак Ольга

МВР-24 Член Студентської ради

Антоняк Марта

МВП-23 Член Студентської ради

Витвицький Орест

МВЕ-21 Член Студентської ради

Факультет міжнародних відносин започатковує співпрацю із Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка

19.04.2019 | 23:49

17-18 квітня 2019 року на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка завітали поважні гості – директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ, Надзвичайний і Повноважний Посол  Сергій Корсунський та його заступниця Євгенія Габер. За ініціативи Студентської ради факультету представники Дипломатичної академії провели дві відкриті лекції для студентів і викладачів Львівського університету. Зустрічі відбулися в межах  освітнього заходу «Дипломатичні студії».
Детальніше

Читати »

Міжнародна наукова конференція «Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку»

07.04.2019 | 00:04

4-5 квітня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Міжнародна наукова конференція «Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку». Співорганізаторами конференції є Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр міжнародної безпеки та партнерства, Ягеллонський університет в Кракові, Державна вища східноєвропейська школа в Перемишлі та Польське товариство міжнародних студій.
Детальніше

Читати »

До уваги вступників в магістратуру

29.03.2019 | 23:24

Міністерством освіти і науки затверджено Програми, за якими укладатимуть тести для вступників за спеціальностями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право»“.
Детальніше

Читати »

До відома студентів І курсу ОС Магістр спеціалізації “Європейське регіональне і місцеве врядування” спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

27.03.2019 | 23:05

Відповідно до Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення оголошується прийом заяв студентів І курсу ОС Магістр спеціалізації “Європейське регіональне і місцеве врядування” спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” платної форми навчання щодо переводу на вакантне місце державного замовлення.
До заяви потрібно додати такі документи:

копію залікової книжки;
копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
копії документів, що підтверджують активну участь студента в...

Читати »

Нагородження переможців Олімпіади з іноземних мов

25.03.2019 | 18:08

25 березня 2019 року на засідання Вченої ради факультету відбулося нагородження переможців Олімпіади з іноземних мов.
Переможці Олімпіади з англійської мови:
Владислава Куряча – 1 місце,
Дмитро Мельник – 2 місце,
Уляна Свелеба та Наталія Яцюк – 3 місце.
Переможці Олімпіади з німецької мови:
Софія Роговець та Ярослава Скорбач – 1 місце,
Христина Вантух – 2 місце,
Іванна Зінько – 3 місце.
Вітаємо!

Читати »