Yuriy Prysiazhniuk

Position: Professor, International Relations and Diplomacy Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-41-32

Email: yuriy.prysiazhniuk@lnu.edu.ua

Research interests

Interregional economic cooperation, international information.

Publications

Monographs

 1. Присяжнюк Ю.І. (2012), Міжрегіональна cтруктурна взаємо­дія економіки Укра­їни з національними господарськими сис­темами країн Цент­рально-Східної Європи, монографія, Львів. 536 с.
 2. Присяжнюк Ю.І. Михасюк І.Р. (2011), Глобальні світові відносини: місце України, монографія, Львів. 216 с.
 3. Присяжнюк Ю.І. (2009), Глобальний вимір зовнішньоекономічних зв’язків України, монографія, Львів. 272 с.
 4. Присяжнюк Ю.І. Михасюк І.Р. (2008), Глобальні проблеми євроінтеграції і Україна, монографія, Львів. 240 с.

Textbooks

 1. Присяжнюк Ю. (1999), Співпраця країн-членів Європейського союзу в галузі безпеки і оборони, Навчальний посібник, Львів. 92 с.
 2. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) (2002), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Львів. С. 323-361.
 3. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) (2010), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Знання, Київ. 463 с., С. 463-497.
 4. Український дипломатичний словник. (2011), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Знання, Київ.
 5. Український дипломатичний словник. (2014), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Друге видання перебілене і доповнене, Знання, Київ.
 6. Дипломатичний словник. (2021), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Знання, Київ.

Publications

 1. Olha Telenko, Yuriy Prysiazhniuk. (2021), Cursory Viewpoint on Transnistria as the Focus of the Russian Federation Policy, Przegląd Strategiczny, Issue 14, Poznan.
 2. Sergii Sardak, Svitlana Radziyevska, Yuriy Prysiazhniuk. (2019), Civilizational Structure OF Regional Integration Organizations, Przegląd Strategiczny, Issue 12, Scopus.
 3. Prysiazhniuk Yuriy, Sulym Borys. (2021), Assessment of the Effectiveness of Economic Cooperation Between Ukraine and Austria, “Економічний простір” N 174, Дніпро.
 4. Юрій Присяжнюк. (2021), Міжнародна та національна безпека в контексті захисту волєвиявлення громадян України в їх цивілізаційному виборі, Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки, Львів.
 5. Юрій Присяжнюк, Олександр Шипка. (2021), Освіта, як складова національної безпеки держави, Криза сучасної системи безпеки: нова карта геополітичних протистоянь, Львів.
 6. Yuriy Prysiazhniuk, Zoryana Makohin, Yuriy Fedun. (2021), Аналіз динаміки та оцінка ефективності інвестиційної співпраці України з країнами ЄС, “International Relations Review” volume 4, issue 3, Olshtyn.
 7. Присяжнюк Юрій, Борис Сулим. (2020), Перспективи та ризики розвитку українсько- австрійських торговельно-економічних відносин “Global Studies Review”, volume 1, issue 4,  Olshtyn.
 8. Sofiya Pivovar, Yuriy Prysiazhniuk, Olesia Antoiv-Skolozdra, Yuriy fedun.  (2020), Problems of Regional Security of the Baltic-Black Sea Region: Geopolitical Approach, International Relations Review, volume 3, issue 3,
 9. Yuriy Prysiazhniuk, Juliia Poliakova, Larysa Yaremko. (2020), Foreign direct investment in the regions of Ukraine in the context of globalization / kwartalnik „Historia i Polityka”, N 30(37).
 10. Prysiazhniuk Yuriy. (2019), Development Of Ukraines Export Potential in the Field of High Technologies and Innovations, International Relations Review, N 6,
 11. Prysiazhniuk Yuriy. (2019), Global Development Trends of the Market of High-Technology Services, International Relations Review, N 5,
 12. Prysiazhniuk Yuriy. (2019), Economic Context of Security of Ukraine, International Relations Review, N 4,
 13. Prysiazhniuk Yuriy, Iuliia Tverdochlib. (2019), The Role Of Russia In The Destabilization Of Ukrainian-Polish Relations. Consequence For Poland And Ukraine, Collection of the Scientific Materials International Scientific Conference: “Virtual Reality of Modern World: Possibilities and Threats”,
 14. Присяжнюк Ю. І, Трофимчук А. П. (2019), Екологічна складова економічних моделей розвитку країн Східної Азії, Науковий вісник ПУЕТ, Серія: Економічні науки, №1 (91), Полтава.
 15. Prysiazhniuk Yuriy, Roma Mihel. (2019), Models of Economic Space Ecologization under the Conditions of Sustainable Development, kwartalnik “Historia i Polityka”, N 30(37), Torun.
 16. Юрій Присяжнюк, Анна Трофимчук. (2019), Інструменти екологічної дипломатії на прикладі Китаю, Вісник Львівського університету: Серія Міжнародні відносини, № 46, Львів.
 17. Данило Ванькович, Юрій Присяжнюк. (2018), Удосконалення методології фінансового забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції, Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей, № 13, Львів.
 18. Борщевський В. В., Залуцький І. Р., Присяжнюк Ю. І. (2018), Концептуальні засади та механізми стимулювання розвитку сільських територіальних громад в контексті соціально-економічних пріоритетів ЄС, Збірник наукових праць“Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України” № 4, Львів.
 19. Юрій Присяжнюк, Анна Трофимчук, (2018), Економічні механізм зміцнення конкурентоспроможності України на ринках країн Східної Азії, Вісник Львівського університету: Серія економічна, № 55, Львів.
 20. Юрій Присяжнюк. (2018), Стратегія українсько-турецького економічного розвитку в умовах поглиблення євроінтеграції, Вісник Львівського університету: Серія Міжнародні відносини, № 45, Львів.
 21. Prysiazhniuk Yuriy, Shyba Oksana. (2017), The Impact of Investment in Transport Infrastructure on Economic Growth of Member of the European Union, International Scientific-Analytical Journal Ivane Javakhishvili, Tbilisi State University Paata Gugushvili, Institute of Economics, N 1, Tbilisi.
 22. Hruschynska N., Prysiazhniuk (2017), Instruments of state regulation of foreign activities: anti-crisis policy of economic diplomacy, Problems and prospects of economics and management : scientific journal / Chernihiv National University of Technology, № 4 (12), Chernihiv.
 23. Yuriy Prysiazhniuk, Ivan Mykhasiuk. (2017), Kwesta bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach wojny, Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa, Pułtusk.
 24. Присяжнюк Ю.І., Саврук М.В. (2017), Сущность международной информации в информационной политике государства в условиях глобализации, Известия вузов Кыргызстана, № 1, – С. 190-194.
 25. Prysiazhniuk Y., Pehnyk A. (2017), Instruments of State Regulation of Foreign Activities: AntiCrisis Policy of Economic Diplomacy, Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал, № 4 (12), Чернігів.
 26. Ю. І. Присяжнюк, А. П. Трофимчук. (2017), Проект «Один пояс, один шлях», XVII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку», Дніпро.
 27. Присяжнюк Ю. (2017), Економічної безпеки країни в умовах гібридної війни, Транскордоння безпека: політико-правовий, соціально-економічний, гуманітарний та екологічний вимір. Матеріали міжнародної наук. практ. конф., Львів.
 28. Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.
 29. Трофимчук А.П. Економічний розвиток Китаю в умовах транснаціоналізації / А. П. Трофимчук, Ю. І. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шевченка. – 2014. – Вип. 120(1). – С. 235-241.
 30. Присяжнюк Ю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв’язків України / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 243-252.
 31. Присяжнюк Ю. Регулювання інтеґраційних процесів у сфері освітніх послуг / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 258-266.
 32. Присяжнюк Ю. Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991) / Ю. Присяжнюк, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 300-305.
 33. Присяжнюк Ю. Господарське зростання в країнах Центрально-Східної Європи / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 370-375.
 34. Присяжнюк Ю. Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи / Ю. Присяжнюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 37(2). – С. 201-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(2)__31.
 35. Присяжнюк Ю. І. Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях / Ю. І. Присяжнюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. – 2014. – Т. 22, вип. 3. – С. 82-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2014_22_3_14.
 36. Присяжнюк Ю. І. Особливості проведення економічних реформ в країнах східної Азії / Ю. І. Присяжнюк // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 39-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_93_6.
 37. Yuriy Prysiazhniuk, Borys Sulym. Theory and history of international relations (Poland, Austria, Germany), Global Studies Review 2021, volume 2, issue 6, P.8-22.

Schedule

Page with teachers schedule not found!