Olha Luchuk

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: olha.luchuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Translation and Intercultural Communication, Comparative Literature, Ukrainian Shakespeare translations, Ukrainian Literature in English, English and American Literature in Ukrainian Translations.

Publications

Books

 • 1. Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. О. Лучук і М. Найдан = A Hundred Years of Youth: A Bilingual Anthology of 20th Century Ukrainian Poetry / Compiled & Edited by Olha Luchuk & Michael M. Naydan. – Львів: Літопис, 2000. – 880 с.
 • 2. Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko / Перекл. М. Найдан; Ред. англомов. перекл. О. Лучук. – Львів: Літопис, 2002. – 128 с.
 • 3. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажч. / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 194 с.
 • 4. Лучук О. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературознавчі нариси. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. – 280 + [16] с.
 • 5. Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші. = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak / Перекл. М. Найдан; Ред. перекл. О. Лучук. – Львів: Срібне слово, 2005. – 304 с.
 • 6. В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра» / Упоряд., ред., перекл., вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук = In а Different Light: A Bilingual Anthology of Ukrainian Literature Translated into English by Virlana Tkacz and Wanda Phipps as Performed by Yara Arts Group. Compiled and Edited with Foreword and Notes by Olha Luchuk. – Львів: Срібне слово, 2008. – 792 + 16 с.
 • 7. Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький: Листування (1968-2000 рр.) / Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2014. – ХІІ, 148 с.
 • 8. Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський / Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2016. – xx, 292 с.
 • 9. Luchuk Olha. English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 192 p. – Рецензія.
 • 10. Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 628 с.
 • 11. Лучук Ольга. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шекспірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури: монографія. – Харків: Акта, 2018. – 556 с.

Articles

 • 10. Твори англомовних письменників у перекладах М. Зерова // Вісник ЛПІ. – Львів, 1990. – Вип. 249. Мова та стиль зарубіжних літератур. – С. 64-68.
 • 11. Переклади Миколи Зерова з англійської // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 89-91.
 • 12. Українським шекспірознавцям пора об’єднатися // Ратуша (Львів). – 1992. – 5 трав.
 • 13. Європейський центр культурництва П. Куліша // Другий Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення: Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 109-114.
 • 14. Шекспір у контексті перекладацької діяльності П. Куліша і М. Лукаша // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – Вип. 107. – С. 111-119.
 • 15. Часовий фактор як проблема перекладознавства // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1995. – Вип. 295. – С. 92-97.
 • 16. Шекспір у листах Пантелеймона Куліша // Записки НТШ. – Львів, 1995. – Т. 229. – С. 371-376.
 • 17. Різночасовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида»): Автореф. дис. … канд. філол. наук / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
 • 18. Микола Лукаш і Пантелеймон Куліш: перехресні стежки перекладачів // Мовознавство: ІІІ Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. – Харків, 1996. – С. 318-324.
 • 19. Опозиція “order-disorder” у драмі Шекспіра «Троїл і Крессида» // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 308. – С. 114-120.
 • 20. Тенденції розвитку української Шекспіріани // Збірник українознавства / Ін-т гуманітарної освіти держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 309. – С. 116-123.
 • 21. Творчість Григорія Кочура в контексті української Шекспіріани // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Зб. наук. праць / НТШ. – Львів, 1997. – С. 238-246.
 • 22. Юрій Луцький – дослідник і популяризатор української літератури в англомовному світі // Народна воля (Скрентон, США). – 1997. – 28 серп., ч. 32; 4 верес., ч. 33.
 • 23. Юрій Луцький – дослідник і перекладач української літератури // Слово і час. – 1998. – № 4/5. – С. 55-59.
 • 24. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики // Народна воля (Скрентон, США). – 1998. – 4 черв., ч. 23; 11 черв., ч. 24.
 • 25. «Венецький купець» Шекспіра в інтерпретації Івана Франка і в історії української Шекспіріани // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 813-819.
 • 26. Ще один український «Гамлет»: Інтерпретація Гната Хоткевича // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 193-207.
 • 27. Вільям Шекспір. Гамлет, трагедія в 5 діях: Пристосування для народного театру / [Публікація рукопису Гната Хоткевича] // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 208-252.
 • 28. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) // Іноземна книга у Львові: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 20-21 жовт. 1997 р.). – Львів, 1998. – С. 40-45.
 • 29. Ukrainian literature in English-speaking countries // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 4-6.
 • 30. Communicative Approach in TEFL // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1999. – February. – # 3. – P. 2-3.
 • 31. XVIII щорічна українознавча конференція в Іллінойському університеті // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 15 лип., ч. 28.
 • 32. Антологія століття: [Про працю над антологією української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах] // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 16 верес., ч. 35.
 • 33. Українсько-американський літературний діалог наприкінці тисячоліття // Наукові записки / Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – Серія “Літературознавство”, вип. V. – С. 260-271.
 • 34. Жанрова недетермінованість “похмурих” драм Шекспіра // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 148-156.
 • 35. Антологія століття: [Передмова] // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 35-40.
 • 36. Довідки про авторів; Довідки про перекладачів // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 700-865.
 • 37. Поезія–переклад–дійство: Літературний портрет Ярої мистецької групи // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 67-74.
 • 38. Фразові паремії і переклад: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида») // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 273-279.
 • 39. Діалог культур: Українсько-американські літературно-мистецькі взаємини // Оаза = Oasis: Збірник Клубу випускників зарубіжних програм навчання та стажування. – Львів, 2002. – № 2. – С. 39-51.
 • 40. Перекладна література на сторінках західноукраїнської періодики: Передмова // Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажчик / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 17-23.
 • 41. Творчість Джорджа (Юрія) Луцького в контексті української культури // Український вимір. – Ніжин, 2005. – Вип. 4, кн. 2. – С. 234-243.
 • 42. «Гамлет» на українській сцені – віртуальний і реальний // Південний архів: Науковий збірник Херсонського державного університету. – Херсон, 2005. – Вип. ХХХ. – С. 81-85.
 • 43. Як я перекладала Ґреґорі Орра // Кораловий жмуток казусів від вельми цікавих людей / Упорядник Юрко Кох. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2005. – C. 125-127.
 • 44. Юрій Луцький і сучасники // Свобода (Нью-Джерзі, США). – 2006. – 30 черв., ч. 26. – С. 12.
 • 45. Юрій Луцький і сучасники: Дослідження епістолярної спадщини вченого в контексті української культури // Літературна Україна. – 2006. – 6 лип., ч. 25. – С. 7.
 • 46. Воррен Патриція Нелл // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2006. – Том 5. – С. 189.
 • 47. Юрій Луцький і Юрій Шевельов: Дещо про особисті та професійні контакти (на матеріалі епістолярію науковців) // Український вимір / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 6. – С. 79-82.
 • 48. Діалог культур у просторі й часі: [Передмова]; Dialogue of Cultures through Space and Time [Foreword] // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 22-26; 36-39.
 • 49. Біографічні довідки та Покажчики; Biographical Notes and Indices // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 678-790.
 • 50. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Збірник доповідей / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – С. 59-64.
 • 51. Григорій Кочур і українська Шекспіріана // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, листопад № 11 (986). – Київ, 2008. – С. 34-35.
 • 52. «Бояться стати на власні ноги». Епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, грудень № 12 (987). – Київ, 2008. – С. 32-33.
 • 53. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2008. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 151-162.
 • 54. «Пролог» до поеми Івана Франка «Мойсей» у різночасових перекладах англійською мовою // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1103-1109.
 • 55. Українознавчі проекти Омеляна Пріцака і Юрія Луцького (на матеріалі листування науковців) // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнар. наук. конф., 28-30 травня 2008 р. – Київ, 2009. – С. 160-168.
 • 56. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким (на матеріалі епістолярію науковців) // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні. – Київ: Дух і літера, 2009. – С. 201-213.
 • 57. Соломія Павличко в листах і поза ними (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького // Дзвін. – 2010. – № 3-4. – С. 153-157.
 • 58. Юрій Луцький: між Україною і Заходом. Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Дзвін. – 2010. – № 5-6. – С. 169-170.
 • 59. Юрій Луцький: між Україною і Заходом: Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 117-119.
 • 60. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – Київ: Дух і літера, 2010. – С. 174-188.
 • 61. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Українська орієнталістика. – 2010. – Вип. 4-5. – С. 28-35.
 • 62. Strategies for Popularizing Ukrainian Literature in Translation // The Ukrainian Quarterly, Vol. LXVII, No. 1-4, 2011: 111-121 (in English).
 • 63. Пантелеймон Куліш і Шекспір: перекладацький проект ХІХ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Вип. 16-17. – С. 262-284.
 • 64. Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем «докторами»! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Б. З. Якимовича. – С. 500-510; 931; 947.
 • 65. Луцький Юрій // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 236-237.
 • 66. “Animal farm” Джорджа Орвелла в українській перекладній літературі / О. Лучук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 382-395.
 • 67. George Orwell’s Animal Farm in Ukrainian Translation // The Ukrainian Quarterly (USA), Vol. LXVIII, No. 1-4 (Spring-Winter), 2012: 106-121 (in English).
 • 68. Ігор Шевченко і Джордж Орвелл: історія одного перекладу (до 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу “Колгоспу тварин”) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 21. – С. 127-131.
 • 69. Panteleimon Kulish and Shakespeare: A 19th Century Translation Project // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies (Lublin, Poland), Vol. V, 2013: 41-55 (in English).
 • 70. Листування між Омеляном Пріцаком і Юрієм Луцьким, або Причинки до історії українознавства // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. V-XI.
 • 71. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 115-130.
 • 72. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 131-141.
 • 73. До історії видання українських дум у перекладі англійською мовою: фрагмент листування Юрія Луцького з Юрієм Тарнавським // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3-4. – С. 118-132.
 • 74. Юрій Луцький і поети Нью-Йоркської групи: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. v-xix.
 • 75. Історія одного епістолярного діалогу (фраґмент листування Ольги Лучук і Богдана Рубчака) // Colloquia EpistolariaЮрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. 221-275.
 • 76. Польські сліди в українському перекладі «Колгоспу тварин» (До історії перших перекладів казки «Animal Farm» Джорджа Орвелла) // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. – 2017. – Т. 1. – С. 234-240.
 • Юрій Шевельов і Юрій Луцький: інтелектуальні мандрівки в часі: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – С. v-хххііі.
 • У Львові відбулася міжнародна наукова конференція до 200-річчя Пантелеймона Куліша // http://pen.org.ua/u-lvovi-vidbulasya-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-do-200-richchya-pantelejmona-kulisha/ (опубл. 20.05.2019).
 • Моральний чин Миколи Лукаша: До 100-річчя від дня народження поета і перекладача // http://pen.org.ua/publications/moralnyj-chyn-mykoly-lukasha/ (опубл. 19.12.2019).

Conferences

 • 77. Куліш і Франко – інтерпретатори Шекспіра // Іван Франко і національне відродження: Тези доп. респ. наук. конф., Криворівня, 23-24 верес. 1991 р. – Львів, 1991. – С. 61-63.
 • 78. Семантичні паралелізми і трансформація їх стилістичних функцій при перекладі // Стилистика русского языка: Теоретический и сопоставительный аспекты: Матеріали VI наук. конф. з проблем семантичних досліджень. – Київ; Харків, 1993. – Ч. 2. – С. 45-46.
 • 79. «Гамлет» в інтерпретації Гната Хоткевича // Матеріали наукової конференції Комісії всесвітньої літератури НТШ та Методичного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики. – Львів, 1994. – С. 4.
 • 80. Критичні оцінки перекладацького доробку М. Лукаша // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Всеукр. міжвідом. наук. конф. (Мелітополь, 12-17 верес. 1994 р.). – Київ, 1994. – С. 33-34.
 • 81. Communicative Approach in TEFL to Students Majoring in Technical Sciences // ELT in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future – ?: The International Linguistic and Methodological Conference (April 28-30, 1995). – Львів, 1995. – С. 105-106.
 • 82. Фразові паремії як об’єкт перекладознавчого дослідження // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі: Матеріали 2-ої Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-27 січ. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 114.
 • 83. Проблема діахронної перекладної множинності в теорії художнього перекладу // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукр. наук. конф. (Львів, 26-27 лист. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 157-158.
 • 84. Українська література в англомовному контексті: виклики ХХІ століття // Український проект в ХХІ столітті: Тези 10-ї щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 19-20 жовтня 2007 р.). – Київ, 2007. – С. 24.
 • 85. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-20 червня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 29-31.
 • 86. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Тези доповідей 11-ої щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 31 жовтня – 1 листопада 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 29.
 • 87. «Єврейські мелодії» Байрона в українській перекладній літературі // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: Матеріали звітної наук. конф. ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 5-8 лютого 2010. – Львів, 2010. – С. 318-320.
 • 88. Академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах. Тези доповіді на ХІІІ щорічній Фулбрайтівській конференції “Образ України в світі: реальне та бажане”. – Київ, 5-6 жовтня 2010.
 • 89. George Orwell’s Animal Farm: The Contexts of Early Polish and Ukrainian Translations // The Book of Abstracts: The 5th International May Conference “Current Issues in English Studies”, Pedagogical University of Cracow (Poland), May 23-25, 2013: 18.

Translations

 • 90. Чорній Степан. Дон-Жуанівський мотив у драматургії Лесі Українки / Перекл. з англ. // Записки НТШ. – Львів, 1992. – Т. 224. – С. 119-127.
 • 91. Річ Віра. Пролог: [Вірш] / Перекл. з англ. // Ратуша (Львів). – 1994. – 23 квіт.; Народна воля (Скрентон, США). – 1995. – 9 лют.
 • 92. Віра Річ. Єлизавета, князя мудрого дочка: [Вірш] / Перекл. з англ. // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 6.
 • 93. Орловська Дзвіня. Реквієм: [Вірш] / Перекл. з англ. // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 697.
 • 94. Найдан Михайло. Від перекладача / Перекл. з англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 11-13.
 • 95. Ilnytsky, Mykola. Poetry and Destiny / Перекл. з укр. на англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 21-26.
 • 96. Принагідні поетичні переклади: [Річ Віра. Пролог; Єлизавета; Орр Ґреґорі. Glukupikron; Орфей та Еврідіка; Орловська Дзвіня. Реквієм] / Перекл. з англ. // Лучук Ольга. Діалогічна природа літератури. – Львів, 2004. – С. 247-261.
 • 97. Neborak, Viktor. A Few Words from the Author / Перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 32-33.
 • 98. Andrukhovych, Yuri. Introduction: The Head That Used to Fly / Ред. перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 20-26.
 • 99. Найдан Михайло. Поезія Віктора Неборака: Передмова традиційна; Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або Короткі тези про Віктора Неборака і «Літаючу голову» / Перекл. з англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 12-17.
 • 100. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // Критика. – 2006. – Ч. 3 (101), берез. – С. 28.
 • 101. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». Львів: Срібне слово, 2008. С. 27-30.
 • 102. Театральні вистави, що спричинили переклади: З архіву мистецької групи «Яра» / Перекл. з англ.; співперекл. Левко Лучук // В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів, Срібне слово, 2008. – С. 530-606.
 • 103. Найдан Михайло. Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або короткі тези про віктора неборака і «літаючу голову» / Перекл. з англ. Ольги Лучук // Найдан Михайло М. Від Гоголя до Андруховича: Літературознавчі есеї. – Львів: ЛА «Піраміда», 2017. – С. 173-177.

Textbooks

 • 104. Моя спеціальність: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів хіміко-технологічного факультету: (Англійська мова). – Львів: ЛПІ, 1992. – 12 с. (у співавт.)
 • 105. Four Everyday Talks: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів І–ІІ курсів усіх факультетів. – Львів: Держ. університет “Львівська політехніка”, 1994. – 34 с. (у співавт.)
 • 106. Методичні рекомендації до складання вступного іспиту з іноземної мови (для абітурієнтів УкрДЛТУ): Англійська мова. – Львів, 1998. – 22 c.
 • 107. English Academic Writing: Програма навчального курсу з англійського наукового письма для студентів IV–V курсів факультету міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 16 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!