Tamara Kozak

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Political Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: tamara.kozak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

The English-speaking context of world foreign policy, the formation of English as a means of international communication, the influence of the English-speaking factor on the formation of a global linguistic space.

Publications

Тези конференцій

 • Козак Т.М. Перспективи внутрішньодержавної регіоналізації:український контекст.Trzecia Międzynarodowa Konferencja Współczesne problemy uniwersalizmu i rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, «Wspólnotowosc, regionalizm, globalizm» 2000, С.77-82
 • Козак Т. М. Зовнішньополітичний лінгвістичний контекст вдосконалення державних служб України. // Науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація системи державного управління:теорія та практика». Львів, 5 квітня 2013 р. – С. 175–178.
 • Козак Т.М. Англомовна термінологія в український публіцистиці //Українська періодика :історія і сучасність.Одинадцята всеукраїнська науково теоретична конференція, Львів, 29-30 листопада 2013.С.447-453.
 • Козак Т. М. Функціональне значення англійської мови в системі міжнародної комунікації: український контекст // Науковий діалог «Схід-Захід». ІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція з міжнародною участю.  Бахчисарай, 12–13 жовтня 2013. – С. 26–30.
 • Козак Т. Н. Роль английского языка, как средства международного общения в процессе европейской интеграции // Актуальные проблемы экономики, управления народным хозяйством и экономического образования. Международная межвузовская научно-практическая конференция. Москва, 2014. – С. 193–197.
 • Козак Т. Н. Євроскептицизм як загроза процесу європейської інтеграції // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції з міжнародною участю. «Науковий діалог-Схід-Захід», м. Кам’янець Подільський. – 2014. – С.24-27.
 • Козак Т. Н. Актуалізація ролі та значення англійської мови у процесі формування єдиного лінгвістичного простору Європейського Союзу // ІV Міжнародна заочна конференція «Развитие науки в XXI веке», Харків. – 24.07.2015. – С.118-122.

Посібники та методичні розробки

 • Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.
 • Kozak T.M.  Let’s Disscuss “Love Story”and “Oliver’s Story”by E.Segal.-Львів.Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2010-420с.
 • Козак Т.М. Discussing the issues: навч. посібник // Т. М. Козак. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 150 с.
 • Kozak T., ChetaykinaV. Practical Hints for Meetings, Negotiations, Business Presentations // Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014.
 • English for Diplomacy and International Relations (Англійська мова для дипломатії та міжнародних відносин): підручник. Львів, 2022.
 • Особливості, впливовість, ієрархія та ранжування мов у світовій політиці та міжнародних відносинах // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2023.
 • English for Debating Politics (Англійська мова для ведення політичної дискусії): навчальний посібник. – Львів, 2023.

Schedule

Page with teachers schedule not found!