Solomiya Vashchak

Research interests

Methods of teaching foreign languages, word formation in German.

Publications

  • Ващак С.С. / Ничка І.Р.: Grammatik spielend. Граматика креативно.- Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2010.- 100с.
  • Ващак С.С. / Ничка І.Р.: Гра, як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 5-8 лютого 2010 р.-. С. 321–324
  • Ващак С.С.: Wortbildung in deutscher Sprache. – Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2012.- 78с.
  • Ващак С.С. / Яцишин М.М.: Тестові форми контролю у процесі навчання іноземній мові. // Наука і життя: Сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку. Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19 травня 2012 р. Ч. 2. – К.: С. 72–74.
  • Ващак С.С. / Яцишин М.М.: Ігровий аспект в навчальному процесі. // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Матеріали ІІІ Міжрегіонального методичного семінару 1 червня 2012 р./ За заг. ред. А.Ґ.Ґудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», С. 4–7.
  • Яцишин М.М. / Ващак С.С.: Комунікативний підхід у навчанні іншомовної мовленнєвої діяльності. // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Матеріали ІІІ Міжрегіонального методичного семінару 1 червня 2012 р. / За заг. ред. А.Ґ.Ґудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», С. 114–117.
  • Ващак С.С. Комунікативний підхід при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26-27 квітня 2013 року. – Львів: ГО Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. С. 24–26.
  • Яцишин М. М., Ващак С. С. Самостійна робота студентів при вивченні іноземної мови // Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Горлівка: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. Випуск 43. – С. 235–237.
  • Збірник тестових завдань для контролю знань студентів / укл. Ващак С., Кузик М., Таргоній О., Яцишин М. – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 65 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!