Oksana Oleksiv

Position: Senior Lecturer, European Law Department

Phone (office): (032) 239-41-99

Email: oksana.oleksiv@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Problems of the legal status of refugees in the European Union, asylum issues in the Member States of the European Union, reform of the institutional system of the European Union

Publications

  • Олексів О. Правові засади регулювання візових відносин між Україною та Європейським Союзом / О. Олексів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 82-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__13.
  • Oksana Oleksiv Institutional Law of the European Union // Curriculum in European Union Law. – Kyiv, Lviv, 2004.- p. 40-55.
  • Oksana Oleksiv European Union Migration Law // Curriculum in European Union Law. – Kyiv, Lviv, 2004.- p. 153-166.
  • Oksana Oleksiv Some legal problems associated with the communitarization of policy on visas, asylum and immigration under the Amsterdam treaty and incorporation of the Schengen acquis // Denver Journal of International Law and Policy. – 2002. – 29, -p.633-651.
  • Олексів О. Правові засади інституційного співробітництва України та Європейського Союзу в міграційній сфері//Institute fur Ostrecht, Universitat Koeln, Nummer 19, 2008.-p.209-217.
  • Оксана О. Співвідношення компетенції Європейського Співтовариства та держав-членів у сфері міграційної політики. // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 16, 2006. – с.137-142.
  • Олексів О. Міжнародно-правова практика надання статусу біженця в країнах ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- Вип. 18, 2007. – с.143-147.
  • Олексів О. Правові засади транспортної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- Вип. 20, 2008. – с.161-164.
  • Олексів О. Концепція третьої безпечної країни стосовно притулку та стандарти Європейського Союзу // Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011р. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – с.69-71
  • Олексів О. Правове регулювання політики реадмісії в Європейському Союзі // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012.- Вип. 30, с.189-201.

Schedule

Page with teachers schedule not found!