Oksana Hrabelska

Research interests

Methods of teaching foreign languages, problems of social and pedagogical education.

Publications

 • O. Demchenko. Introducing sustainability in tourism. The example of sustainable functioning of a city //University Education for Sustainable Development in the Baltic Sea Region. – BUP Newsletter #38, 2005. – Гданськ. – С.23-24.
 • Kopchak M., Hrabelska O. Exploration of national stereotypes in language learning // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. – 16 червня 2010 / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 76-80.
 • О.Грабельська. Political issues at English language classes in the context of intercultural communication // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару. – 16 червня 2010. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 62-66.
 • Оксана Грабельська. Особливості навчання логічно правильного мовлення у викладанні іноземної мови // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин. – 8-9 лютого 2011. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 160-161.
 • Hrabelska O. News Stories as Narratives //Актуальні проблеми філології,американські та британські студії : Матеріали науково-практичної конференції. – 6-8 квітня 2011.: в 2т. Т. 2 / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – C. 49-52.
 • Грабельська О. В. Teaching English with Video//Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – 20-21 травня 2011. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – С. 109-111.
 • Грабельська О. В., Копчак М. М. Language teaching and the process of European Integration // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Матеріали міжрегіонального методичного семінару. – 15 червня 2011 /за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 13-15.
 • Грабельська О. В., Копчак М. М. Teaching for exams and developing good study habits // Aктуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт. 2011 : у 3-х т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – Т.1., с. 72-74.
 • О.Грабельська. Political issues at English language classes in the context of intercultural communication // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Матеріали міжрегіонального методичного семінару. – 16 червня 2010. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 62-67.
 • Грабельська О. Language Learner Motivation and Interest // Мова та міжкультурна комунікація.: матеріали наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2012.: у 2 т. /[за заг. ред. Ю. О. Шепеля]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – С. 54-56.
 • Грабельська О. В. Effective Cross-Cultural Communication // Освітній процес: погляд зсередини: зб. наук. праць VI Міжнар. наук. – практ. конф., 17-18 груд., 2013. / [за заг. ред. Ю. О. Шепеля]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – С. 15-18.
 • Демченко О. В. Англійська мова. Початковий бізнес-курс // Навчально-методичні матеріали. – Львів: Школа бізнесу 777. – 12 с.
 • Тести для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультеті міжнародних відносин //Львівський національний університет імені Івана Франка. – Серія: міжнародні відносини.  – 2014.
 • Тести для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультеті міжнародних відносин //Львівський національний університет імені Івана Франка. – Серія: міжнародні відносини.  – 2015.

Biography

1996 – graduated from the Faculty of Foreign Languages, Ivan Franko National University of Lviv,
1999 – Assistant Professor, Department of Foreign Languages, Faculty of International Relations.

Schedule

Page with teachers schedule not found!